Tidligere radiosendinger (2014-)

Nyhetsprosjekt 2019

Uke 11

Fredag 15.03

Hovedsending 15.mars kl 15.30

Nyhetsbulletin fredag 15.mars kl. 14.00

Nyhetsbulletin fredag 15.mars kl. 13.00

Nyhetsbulletin fredag 15.mars kl. 12.00

Nyhetsbulletin fredag 15.mars kl. 11.00

 

Torsdag 14.03

Hovedsending torsdag 14. mars kl. 15.30

Nyhetsbulletin torsdag 14. mars kl. 14.00

Nyhetsbulletin torsdag 14. mars. kl. 13.00

Nyhetsbulletin torsdag 14. mars. kl. 12.00

Nyhetsbulletin torsdag 14. mars kl. 11.00

 

Onsdag 13.03

Hovedsending onsdag 13. mars kl 15.30

Nyhetsbulletin onsdag 13. mars kl 14.00

Nyhetsbulletin onsdag 13. mars kl 13.00

Nyhetsbulletin onsdag 13. mars kl 12.00

Nyhetsbulletin onsdag 13. mars kl 11.00

 

Tirsdag 12.03

Hovedsending tirsdag 12. mars kl. 15.30

Nyhetsbulletin tirsdag 12. mars kl. 14.00

Nyhetsbulletin tirsdag 12. mars kl. 13.00

Nyhetsbulletin tirsdag 12. mars kl. 12.00

Nyhetsbulletin tirsdag 12. mars kl. 11.00

 

Mandag 11.03

Hovedsending mandag 11. mars kl. 15.30

Nyhetsbulletin mandag 11. mars kl. 14.00

Nyhetsbulletin mandag 11. mars kl. 13.00

Nyhetsbulletin mandag 11. mars kl. 12.00

Nyhetsbulletin mandag 11. mars kl. 11.00

 

Uke 10

Fredag 08.03

Hovedsending fredag 08.mars kl. 15:30

Nyhetsbulletin fredag 08. mars 14.00

Nyhetsbulletin fredag 08.mars kl. 13.00

Nyhetsbulletin fredag 08. mars kl. 12.00

Nyhetsbulletin fredag 08. mars kl. 11.00

 

Torsdag 07.03

Hovedsending torsdag 07. mars kl 15.30

NyhetsBulletin torsdag 07. mars kl 14.00

NyhetsBulletin torsdag 07. mars kl 13.00

NyhetsBulletin torsdag 07. mars kl 12.00

NyhetsBulletin torsdag 07. mars kl 11.00

 

Onsdag 06.03

Hovedsending onsdag 06. mars kl 15.30

NyhetsBulletin onsdag 06. mars kl 11.00

NyhetsBulletin onsdag 06. mars kl 12.00

NyhetsBulletin onsdag 06. mars kl 13.00

NyhetsBulletin onsdag 06. mars kl 14.00

 

Tirsdag 05.03

Hovedsending tirsdag 05. mars kl 15:30

NyhetsBulletin tirsdag 05. mars kl 11.00

NyhetsBulletin tirsdag 05. mars kl 12.00

NyhetsBulletin tirsdag 05. mars kl 13.00

NyhetsBulletin tirsdag 05.mars kl 14.00

 

Mandag 04.03

Hovedsending torsdag 04. mars kl 15:30

NyhetsBulletin mandag 04. mars kl 14.00

NyhetsBulletin mandag 04. mars kl 13.00

NyhetsBulletin mandag 04. mars kl 12.00

NyhetsBulletin mandag 04. mars kl 11.00

 

 

Nyhetsprosjekt 2018

UKE 11

Fredag 16.03

Nyhetsbulletin fredag 16 mars kl 11

Nyhetsbulletin fredag 16 mars kl 12

Nyhetsbulletin fredag 16 mars kl 13

Nyhetsbulletin fredag 16 mars kl 14

Hovedsending fredag 16 mars kl 15

 

Torsdag 15.03

Nyhetsbulletin torsdag 15 mars kl 11

Nyhetsbulletin torsdag 15 mars kl 12

Nyhetsbulletin torsdag 15 mars kl 13

Nyhetsbulletin torsdag 15 mars kl 14

Hovedsending torsdag 15 mars kl 15

 

Onsdag 14.03

Nyhetsbulletin onsdag 14 mars kl 11

Nyhetsbulletin onsdag 14 mars kl 12

Nyhetsbulletin onsdag 14 mars kl 13

Nyhetsbulletin onsdag 14 mars kl 14

Hovedsending onsdag 14 mars kl 15

 

Tirsdag 13.03

Nyhetsbulletin tirsdag 13 mars kl 11

Nyhetsbulletin tirsdag 13 mars kl 12

Nyhetsbulletin tirsdag 13 mars kl 13

Nyhetsbulletin tirsdag 13 mars kl 14

Hovedsending tirsdag 13 mars kl 15

 

Mandag 12.03

Nyhetsbulletin mandag 12 mars kl 11

Nyhetsbulletin mandag 12 mars kl 12

Nyhetsbulletin mandag 12 mars kl 13

Nyhetsbulletin mandag 12 mars kl 14

Hovedsending mandag 12 mars kl 15

 

UKE 10

Fredag 09.03

Nyhetsbulletin fredag 9 mars kl 11

Nyhetsbulletin fredag 9 mars kl 12

Nyhetsbulletin fredag 9 mars kl 13

Nyhetsbulletin fredag 9 mars kl 14

Hovedsending fredag 9 mars kl 15

 

Torsdag 08.04

Nyhetsbulletin torsdag 8 mars kl 11

Nyhetsbulletin torsdag 8 mars
kl 12

Nyhetsbulletin torsdag 8 mars kl 13

Nyhetsbulletin torsdag 8 mars kl 14

Hovedsending torsdag 8 mars kl 15

 

Onsdag 7/3

Nyhetsbulletin onsdag 7 mars kl 11

Nyhetsbulletin onsdag 7 mars kl 12

Nyhetsbulletin onsdag 7 mars kl 13

Nyhetsbulletin onsdag 7 mars kl 14

Hovedsending onsdag 7 mars kl 15

 

Tirsdag 6/3

Nyhetsbulletin tirsdag 6 mars kl 11

Nyhetsbulletin tirsdag 6 mars kl 12

Nyhetsbulletin tirsdag 6 mars kl 13

Nyhetsbulletin tirsdag 6 mars kl 14

Hovedsending tirsdag 6 mars kl 15

 

Mandag 5/3

Nyhetsbulletin mandag 5 mars kl 11

Nyhetsbulletin mandag 5 mars kl 12 

Nyhetsbulletin mandag 5 mars kl 13

Nyhetsbulletin mandag 5 mars kl 14

Hovedsending mandag 5 mars kl 15

 

Nyhetsprosjekt 2017

UKE 11

Fredag  17/3

Hovedsending fredag 17. mars kl.15

Nyhetsbulletin fredag 17. mars kl. 14

Nyhetsbulletin fredag 17. mars kl. 13

Nyhetsbulletin fredag 17. mars kl. 12

Nyhetsbulletin fredag 17. mars kl. 11

 

Torsdag  16/3

Hovedsending torsdag 16. mars kl.15

Nyhetsbulletin torsdag 16. mars kl. 14

Nyhetsbulletin torsdag 16. mars kl. 13

Nyhetsbulletin torsdag 16. mars kl. 12

Nyhetsbulletin torsdag  16. mars kl. 11

 

Onsdag 15/3

Hovedsending onsdag 15. mars kl.15

Nyhetsbulletin onsdag 15. mars kl. 14

Nyhetsbulletin onsdag 15. mars kl. 13

Nyhetsbulletin onsdag 15. mars kl. 12

Nyhetsbulletin onsdag 15. mars kl. 11

 

Tirsdag 14/3

Hovedsending tirsdag 14. mars kl.15

Nyhetsbulletin tirsdag 14. mars kl. 14

Nyhetsbulletin tirsdag 14. mars kl. 13

Nyhetsbulletin tirsdag 14. mars kl. 12

Nyhetsbulletin tirsdag 14. mars kl. 11

 

Mandag 13/3

Hovedsending mandag 13. mars kl.15

Nyhetsbulletin mandag 13. mars kl. 14

Nyhetsbulletin mandag 13. mars kl. 13

Nyhetsbulletin mandag 13. mars kl. 12

Nyhetsbulletin mandag 13. mars kl. 11

 

UKE 10

Fredag  10/3

Hovedsending fredag 10. mars kl.15

Nyhetsbulletin fredag 10. mars kl. 14

Nyhetsbulletin fredag 10. mars kl. 13

Nyhetsbulletin fredag 10. mars kl. 12

Nyhetsbulletin fredag 1. mars kl. 11

 

Torsdag  9/3

Hovedsending torsdag 9. mars kl.15

Nyhetsbulletin torsdag 9. mars kl. 14

Nyhetsbulletin torsdag 9. mars kl. 13

Nyhetsbulletin torsdag 9. mars kl. 12

Nyhetsbulletin torsdag 9. mars kl. 11

Onsdag 8/3

Hovedsending onsdag 8. mars kl.15

Nyhetsbulletin onsdag 8. mars kl. 14

Nyhetsbulletin onsdag 8. mars kl. 13

Nyhetsbulletin onsdag 8. mars kl. 12

Nyhetsbulletin onsdag 8. mars kl. 11

Tirsdag  7/3

Hovedsending tirsdag 7. mars kl.15

Nyhetsbulletin tirsdag 7. mars kl. 14

Nyhetsbulletin tirsdag 7. mars kl. 13

Nyhetsbulletin tirsdag 7. mars kl. 12

Nyhetsbulletin tirsdag 7. mars kl. 11

Mandag  6/3

Hovedsending mandag 6. mars kl.15

Nyhetsbulletin mandag 6. mars kl. 14

Nyhetsbulletin mandag 6. mars kl. 13

Nyhetsbulletin mandag 6. mars kl. 12

Nyhetsbulletin mandag 6. mars kl. 11

 

Nyhetsprosjekt 2016

UKE 10

Fredag 11/3

Hovedsending fredag 11. mars kl.15

Nyhetsbulletin fredag 11 mars kl. 14

Nyhetsbulletin fredag 11. mars kl. 13

Nyhetsbulletin fredag 11. mars kl. 12

Nyhetsbulletin fredag 11. mars kl. 11

 

Torsdag 10/3

Hovedsending torsdag 10. mars kl.15

Nyhetsbulletin torsdag 10. mars kl. 14

Nyhetsbulletin torsdag 10. mars kl. 13

Nyhetsbulletin torsdag 10. mars kl. 12

Nyhetsbulletin torsdag 10. mars kl. 11

 

Onsdag 9/3

Hovedsending onsdag 9. mars kl.15

Nyhetsbulletin onsdag 9. mars kl. 14

Nyhetsbulletin onsdag 9. mars kl. 13

Nyhetsbulletin onsdag 9. mars kl. 12

Ny
hetsbulletin onsdag 9. mars kl. 11

Tirsdag 8/3

Hovedsending tirsdag 8. mars kl.15

Nyhetsbulletin tirsdag 8. mars kl. 14

Nyhetsbulletin tirsdag 8. mars kl. 13

Nyhetsbulletin tirsdag 8. mars kl. 12

Nyhetsbulletin tirsdag 8. mars kl. 11

 

Mandag 7/3

Hovedsending mandag 7. mars kl.15

Nyhetsbulletin mandag 7. mars kl. 14

Nyhetsbulletin mandag 7. mars kl. 13

Nyhetsbulletin mandag 7. mars kl. 12

Nyhetsbulletin mandag 7. mars kl. 11

 

UKE 9

Fredag 4/3

Hovedsending fredag 4. mars kl.15

Nyhetsbulletin fredag 4. mars kl. 14

Nyhetsbulletin fredag 4. mars kl. 13

Nyhetsbulletin fredag 4. mars kl. 12

Nyhetsbulletin fredag 4. mars kl. 11

 

Torsdag 3/3

Hovedsending torsdag 3. mars kl.15

Nyhetsbulletin torsdag 3. mars kl. 14

Nyhetsbulletin torsdag 3. mars kl. 13

Nyhetsbulletin torsdag 3. mars kl. 12

Nyhetsbulletin torsdag 3. mars kl. 11

 

Onsdag 2/3

Hovedsending onsdag 2. mars kl.15

Nyhetsbulletin onsdag 2. mars kl. 14

Nyhetsbulletin onsdag 2. mars kl. 13

Nyhetsbulletin onsdag 2. mars kl. 12

Nyhetsbulletin onsdag 2. mars kl. 11

 

Tirsdag 1/3

Hovedsending tirsdag 1. mars kl.15

Nyhetsbulletin tirsdag 1. mars kl. 14

Nyhetsbulletin tirsdag 1. mars kl. 13

Nyhetsbulletin tirsdag 1. mars kl. 12

Nyhetsbulletin tirsdag 1. mars kl. 11

 

Mandag 29/2

Hovedsending mandag 29. februar kl.15

Nyhetsbulletin mandag 29. februar kl. 14

Nyhetsbulletin mandag 29. februar kl. 13

Nyhetsbulletin mandag 29. februar kl. 12

Nyhetsbulletin mandag 29. februar kl. 11

 

UKE 8

Fredag 26/2

Hovedsending fredag 26. februar kl.15

Nyhetsbulletin fredag 26. februar kl. 14

Nyhetsbulletin fredag 26. februar kl. 13

Nyhetsbulletin fredag 26. februar kl. 12

Nyhetsbulletin fredag 26. februar kl. 11

 

Torsdag 25/2

Hovedsending torsdag 25. februar kl.15

Nyhetsbulletin torsdag 25. februar kl. 14

Nyhetsbulletin torsdag 25. februar kl. 13

Nyhetsbulletin torsdag 25. februar kl. 12

Nyhetsbulletin torsdag 25. februar kl. 11

 

Onsdag 24/2

Hovedsending onsdag 24. februar kl.15

Nyhetsbulletin onsdag 24. februar kl. 14

Nyhetsbulletin onsdag 24. februar kl. 13

Nyhetsbulletin onsdag 24. februar kl. 12

Nyhetsbulletin onsdag 24. februar kl. 11

 

Tirsdag 23/2

Hovedsending tirsdag 23. februar kl.15

Nyhetsbulletin tirsdag 23. februar kl. 14

Nyhetsbulletin tirsdag 23. februar kl. 13

Nyhetsbulletin tirsdag 23. februar kl. 12

Nyhetsbulletin tirsdag 23. februar kl. 11

 

Mandag 22/2

Hovedsending mandag 22. februar kl. 15

Nyhetsbulletin  mandag 22. februar kl. 14

Nyhetsbulletin  mandag 22. februar kl. 13

Nyhetsbulletin  mandag 22. februar kl. 12

Nyhetsbulletin  mandag 22. februar kl. 11

 

Nyhetsprosjekt 2015

UKE 10

Fredag 6/3

Hovedsending fredag 6. mars kl.15

Nyhetsbulletin fredag 6 mars kl. 14

Nyhetsbulletin fredag 6. mars kl. 13

Nyhetsbulletin fredag 6. mars kl. 12

Nyhetsbulletin fredag 6. mars kl. 11

 

Torsdag 5/3

Hovedsending torsdag 5. mars kl.15

Nyhetsbulletin torsdag 5. mars kl. 14

Nyhetsbulletin torsdag 5. mars kl. 13

Nyhetsbulletin torsdag 5. mars kl. 12

Nyhetsbulletin torsdag 5. mars kl. 11

 

Onsdag 4/3

Hovedsending onsdag 4. mars kl.15

Nyhetsbulletin onsdag 4. mars kl. 14

Nyhetsbulletin onsdag 4. mars kl. 13

Nyhetsbulletin onsdag 4. mars kl. 12

Nyhetsbulletin onsdag 4. mars kl. 11

 

Tirsdag 3/3

Hovedsending tirsdag 3. mars kl.15

Nyhetsbulletin tirsdag 3. mars kl. 14

Nyhetsbulletin tirsdag 3. mars kl. 13

Nyhetsbulletin tirsdag 3. mars kl. 12

Nyhetsbulletin tirsdag 3. mars kl. 11

 

Mandag 2/3

Hovedsending mandag 2. mars kl.15

Nyhetsbulletin mandag 2. mars kl. 14

Nyhetsbulletin mandag 2. mars kl. 13

Nyhetsbulletin mandag 2. mars kl. 12

Nyhetsbulletin mandag 2. mars kl. 11

 

UKE 9

Fredag 27/2

Hovedsending fredag 27. februar kl.15

Nyhetsbulletin fredag 27. februar kl. 14

Nyhetsbulletin fredag 27. februar kl. 13

Nyhetsbulletin fredag 27. februar kl. 12

Nyhetsbulletin fredag 27. februar kl. 11

 

Torsdag 26/2

Hovedsending torsdag 26. februar kl.15

Nyhetsbulletin torsdag 26. februar kl. 14

Nyhetsbulletin torsdag 26. februar kl. 13

Nyhetsbulletin torsdag 26. februar kl. 12

Nyhetsbulletin torsdag 26. februar kl. 11

 

Onsdag 25/2

Hovedsending onsdag 25. februar kl.15

Nyhetsbulletin onsdag 25. februar kl. 14

Nyhetsbulletin onsdag 25. februar kl. 13

Nyhetsbulletin onsdag 25. februar kl. 12

Nyhetsbulletin onsdag 25. februar kl. 11

 

Tirsdag 24/2

Hovedsending tirsdag 24. februar kl.15

Nyhetsbulletin tirsdag 24. februar kl. 14

Nyhetsbulletin tirsdag 24. februar kl. 13

Nyhetsbulletin tirsdag 24. februar kl. 12

Nyhetsbulletin tirsdag 24. februar kl. 11

 

Mandag 23/2

Hovedsending mandag 23. februar kl.15

Nyhetsbulletin mandag 23. februar kl. 14

Nyhetsbulletin mandag 23 februar kl. 13

Nyhetsbulletin mandag 23. februar kl. 12

Nyhetsbulletin mandag 23. februar kl. 11

 

UKE 8

Fredag 20/2

Hovedsending fredag 20. februar kl.15

Nyhetsbulletin fredag 20. februar kl. 14

Nyhetsbulletin fredag 20. februar kl. 13

Nyhetsbulletin fredag 20. februar kl. 12

Nyhetsbulletin fredag 20. febru
ar kl. 11

 

Torsdag 19/2

Hovedsending torsdag 19. februar kl.15

Nyhetsbulletin torsdag 19. februar kl. 14

Nyhetsbulletin torsdag 19. februar kl. 13

Nyhetsbulletin torsdag 19. februar kl. 12

Nyhetsbulletin torsdag 19. februar kl. 11

 

Onsdag 18/2

Hovedsending onsdag 18. februar kl.15

Nyhetsbulletin onsdag 18. februar kl. 14

Nyhetsbulletin onsdag 18. februar kl. 13

Nyhetsbulletin onsdag 18. februar kl. 12

Nyhetsbulletin onsdag 18. februar kl. 11

 

Tirsdag 17/2

Hovedsending tirsdag 17. februar kl.15

Nyhetsbulletin tirsdag 17. februar kl. 14

Nyhetsbulletin tirsdag 17. februar kl. 13

Nyhetsbulletin tirsdag 17. februar kl. 12

Nyhetsbulletin tirsdag 17. februar kl. 11

 

Mandag 16/2

Hovedsending mandag 16. februar kl. 15

 

 

Nyhetsprosjekt 2014

UKE 10

Fredag 7/3

Hovedsending fredag 7. mars kl.15

Nyhetsbulletin fredag 7. mars kl. 14

Nyhetsbulletin fredag 7. mars kl. 13

Nyhetsbulletin fredag 7. mars kl. 12

Nyhetsbulletin fredag 7. mars kl. 11

 

Torsdag 6/3

Hovedsending torsdag 6. mars kl.15

Nyhetsbulletin torsdag 6. mars kl. 14

Nyhetsbulletin torsdag 6. mars kl. 13

Nyhetsbulletin torsdag 6. mars kl. 12

Nyhetsbulletin torsdag 6. mars kl. 11

 

Onsdag 5/3

Hovedsending onsdag 5. mars kl.15

Nyhetsbulletin onsdag 5. mars kl. 14

Nyhetsbulletin onsdag 5. mars kl. 13

Nyhetsbulletin onsdag 5. mars kl. 12

Nyhetsbulletin onsdag 5. mars kl. 11

 

Tirsdag 4/3

Hovedsending tirsdag 4. mars kl.15

Nyhetsbulletin tirsdag 4. mars kl. 14

Nyhetsbulletin tirsdag 4. mars kl. 13

Nyhetsbulletin tirsdag 4. mars kl. 12

Nyhetsbulletin tirsdag 4. mars kl. 11

 

Mandag 3/3

Hovedsending mandag 3. mars kl.15

Nyhetsbulletin mandag 3. mars kl. 14

Nyhetsbulletin mandag 3. mars kl. 13

Nyhetsbulletin mandag 3. mars kl. 12

Nyhetsbulletin mandag 3. mars kl. 11

 

UKE 9

Fredag 28/2

Hovedsending fredag 28. februar kl.15

Nyhetsbulletin fredag 28. februar kl. 14

Nyhetsbulletin fredag 28. februar kl. 13

Nyhetsbulletin fredag 28. februar kl. 12

Nyhetsbulletin fredag 28. februar kl. 11

 

Torsdag 27/2

Hovedsending torsdag 27. februar kl.15

Nyhetsbulletin torsdag 27. februar kl. 14

Nyhetsbulletin torsdag 27. februar kl. 13

Nyhetsbulletin torsdag 27. februar kl. 12

Nyhetsbulletin torsdag 27. februar kl. 11

 

Onsdag 26/2

Hovedsending onsdag 26. februar kl.15

Nyhetsbulletin onsdag 26. februar kl. 14

Nyhetsbulletin onsdag 26. februar kl. 13

Nyhetsbulletin onsdag 26. februar kl. 12

Nyhetsbulletin onsdag 26. februar kl. 11

 

Tirsdag 25/2

Hovedsending tirsdag 25. februar kl.15

Nyhetsbulletin tirsdag 25. februar kl. 14

Nyhetsbulletin tirsdag 25. februar kl. 13

Nyhetsbulletin tirsdag 25. februar kl. 12

Nyhetsbulletin tirsdag 25. februar kl. 11

 

Mandag 24/2

Hovedsending mandag 24. februar kl.15

Nyhetsbulletin mandag 24. februar kl. 14

Nyhetsbulletin mandag 24 februar kl. 13

Nyhetsbulletin mandag 24. februar kl. 12

Nyhetsbulletin mandag 24. februar kl. 11

 

UKE 8

Fredag 21/2

Hovedsending fredag 21. februar kl.15

Nyhetsbulletin fredag 21. februar kl. 14

Nyhetsbulletin fredag 21. februar kl. 13

Nyhetsbulletin fredag 21. februar kl. 12

Nyhetsbulletin fredag 21. februar kl. 11

 

Torsdag 20/2

Hovedsending torsdag 20. februar kl.15

Nyhetsbulletin torsdag 20. februar kl. 14

Nyhetsbulletin torsdag 20. februar kl. 13

Nyhetsbulletin torsdag 20. februar kl. 12

Nyhetsbulletin torsdag 20. februar kl. 11

 

Onsdag 19/2

Hovedsending onsdag 19. februar kl.15

Nyhetsbulletin onsdag 19. februar kl. 14

Nyhetsbulletin onsdag 19. februar kl. 13

Nyhetsbulletin onsdag 19. februar kl. 12

Nyhetsbulletin onsdag 19. februar kl. 11

 

Tirsdag 18/2

Hovedsending tirsdag 18. februar kl.15

Nyhetsbulletin tirsdag 18. februar kl. 14

Nyhetsbulletin tirsdag 18. februar kl. 13

Nyhetsbulletin tirsdag 18. februar kl. 12

Nyhetsbulletin tirsdag 18. februar kl. 11

 

Mandag 17/2

Hovedsending mandag 17. februar kl. 15

Nyhetsbulletin mandag 17. februar kl.14

Nyhetsbulletin mandag 17. februar kl.13

Nyhetsbulletin mandag 17. februar kl 12

Nyhetsbulletin mandag 17. februar kl.11

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *