Misfornøyde studenter


Studenter ved barnehagelærerutdanningen på Universitetet i Stavanger er minst fornøyd med undervisningen på sitt studieprogram, det viser ferske tall fra Studiebarometeret. 

 
forrside bilde  
UiS: Studenter ved barnehagelærerutdanningen er misfornøyde. Foto: Thomas Johansen  
   
Av: Thomas Johansen og Stine Bækkelien  
   

Sammen med barnehagelærerutdanningen på Notodden og i Sogndal, ligger studiet i Stavanger under gjennomsnittet i landet på alle punkter.

Det er undervisningen studentene er minst fornøyd med. Til tross for at motivasjonen og innsatsen er på topp blant studentene, er ikke oppfølgingen og studieprogrammet godt nok.

 
   

Undervisere også misfornøyde

 

Studentene er ikke alene med å være misfornøyd med undervisningen. En undersøkelse tatt blant undervisere tidligere i år fikk frem at også de er misfornøyd med studieprogrammet for barnehagelærerstudentene.

Mens studentene er minst fornøyd med tilbakemeldinger, dårlig oppfølging, studieplan og tilrettelegging, har underviserne andre bekymringer. De er skeptiske til tid og ressurser som er satt av til undervisning og veiledning, i tillegg til at flere mener den faglige ledelsen og infrastrukturen må bli bedre.

På landsbasis har undervisere en gjennomsnittsscore på 3,6 (av 5,0) på studiebarometeret, mens studentene ligger på 3,4 på spørsmålet om hvor tilfreds de er med undervisningen.

 
   

Skal styrke kvaliteten

 

Studiebarometeret er en spørreundersøkelse som blir sendt ut til over 60 000 studenter over hele landet hver høst.

Målet med studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvaliteten ved universiteter og høyskoler i Norge.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *