Kunsten å jobbe under press

SUS: Sykepleierne på Universitetssykehuset i Stavanger har nok å gjøre om dagene på jobb. Foto: Malika Normann

Av Malika Normann

Det er en helt alminnelig dag på Barne- og ungdomsavdelinga på Stavanger Universitetssykehus (SUS). En sykepleier går rolig i gangene mellom rommene som pasienter bor på. Rom der pasienter må innfinne seg med realiteten av deres helsesituasjon. Ikke alle pasienter behøver å være alvorlige syke, men dette vil alltids være tilfelle for noen. Mens sykepleieren beveger seg fredfullt i gangene legger hun merke til et barn på et rom. Den lille ungen er åpenbart lei seg og har kanskje grått litt. Antagelig er ungen syk, eller kanskje bare redd, eller frustrert. Uansett er det ingen tvil hva sykepleieren kjenner langt inne i beinmargen at hun trenger å gjøre. Hun går inne på rommet til ungen for å trøste. Hun tøyser litt og synger en sang. Hun tar seg god tid til å lette på humøret og sørger for at ungen får en finere opplevelse i en tøff periode. Det kjennes godt å kunne hjelpe. Godt å vite at hun har gjort dagen til denne ungen litt likere.

Dessverre er dette ikke alltid mulig for sykepleierne å få til når de er på jobb. Heller var det ikke mulig for Tone Wang-Nilsen i flere tilfeller når hun var på jobb på Barne- og ungdomsavdelingen før hun begynte i ny jobb som hovedtillitsvalgt i Norsk sykepleierforbund (NSF) i 2020. I flere tilfeller enn sykepleieren, med hjerte for barn og unge skulle ønske, måtte hun bite sammen tennene og gå forbi rommet med den triste ungen. Hun skulle gjerne, ja sikkert mer enn noe annet, ha tatt turen innom til barnet for å trøste og hjelpe, men – hun må prioritere. Hun må prioritere pasientene med behovene det haster mest å hjelpe. Selv om det gjør noe med henne å måtte ta det valget og gå forbi den ungen som så sårt kunne trenge litt trøst, eller la være å avlaste de pårørende som virkelig kunne behøvet en pause, så er det ikke rett at noen andre skal lide i stedet heller. Dette er realiteten som Tone har måttet innfinne seg med tidligere, og som mange andre sykepleiere i landet må ennå i dag.

Englene i hvitt, – som er mer kjent med kunsten å jobbe under press enn noen andre. Hvor mange engler må falle før noe skjer for å hjelpe dem?

NYERE JOBB: Tone jobber nå i NSF som hovedtillitsvalgt hvor hun trives godt, men i den tidligere jobben har arbeidsdagen vært alt annet enn rolig. Foto: Privat.

Kunsten å bli gammel og grå

2019: Tone på jobb som sykepleier i 2019. Foto: Privat

Tone har jobbet som sykepleier i 35 år, før hun tok jobben som hovedtillitsvalgt i NSF ved SUS. Jobben hennes nå går ut på å ivareta sykepleieres interesser.

Tidligere som sykepleier har hun siden 2008 hatt rollen som plasstillitsvalgt på Barne- og ungdomsavdelingen. Travelheten på jobb, er noe hun har stått i i mange år og har god erfaring med.

− Vi har et kjent fravær på mange sykepleieravdelinger som ligger på omtrent 10 prosent, sier Tone til meg.

Dette er et fravær som får betydelige konsekvenser for resten av bemanningen på jobb. Dessverre er ikke opplysningen noe som overrasker meg stort, for jeg har alt sett statistikken. Faktisk så har helse- og sosialtjenesten høyest sykefravær av alle næringer i landet, og slik har det vært i flere år. Hvor stor forskjell fra de andre næringene er det snakk om? Jo, en nokså merkbar en.  

Overfor ser du et søylediagram som viser statistikken for egenmeldt og legemeldt sykefravær i næringene i landet fra og med 2015 til 2022. Her kan man tydelig se at helse- og sosialtjenesten har hatt et høyere sykefravær enn resten av næringene i flere år, og vi kan se at flere og flere i næringen blir sykmeldte med årene.                            

Dette har Tone en forklaring på.

− Eldrebølgen er her nå, som vil si at folk lever lenger nå enn det man gjorde før. Dette fører til at flere får alvorlige sykdommer og pasienter blir mer pleietrengende og behøver mer kompleks behandling, forklarer Tone.

Overfor ser du et linjediagram som viser statistikken for forventet levealder for menn og kvinner fra og med 1970 til og med 2022. Her ser vi at den forventede levealderen har økt med årene. Mellom 1970 og 2022 har den gjennomsnittlige levealderen for kvinner økt med omtrent 7 år og for menn omtrent 10 år.

− En typisk eldre pasient for 40 år siden hadde kanskje vært mer i stand til å hjelpe seg selv enn en 80 år gammel pasient i dag, som sikkert er dårlig til beins og behøver hjelp til mye mer, forklarer Tone.

− Det er også flere som drar på seg belastningssykdommer nå enn før, - både unge og eldre, legger hun til.

Det er også et poeng at omtrent 70 prosent av sykepleierne er kvinner, poengterer Tone, siden mange av de velger å få barn, og behøver da tilrettelegging i en gitt periode.

Kunsten å slite seg ut

Med ekstra pleietrengende pasienter, og et høyt fravær på bemanningen, så er det ikke rart at sykepleierne sliter seg ut.

− Det jeg er bekymret for er at sykepleiere ikke orker å stå i jobben en hel karriere grunnet arbeidsbelastningen og arbeidsordningene. Mange slutter etter 10 år, og det gjør meg trist at så mange ser etter jobb utenfor sykehuset, sier Tone.

Hun sier det varierer fra avdeling til avdeling, men at de opplever mange arbeidsmiljølovbrudd på jobb.

− Det hender man har doble vakter, og det fins tilfeller der man har jobbet 16 timer i strekk, men da er det krise med bemanningen på jobb og skjer ikke ofte, påpeker Tone.

− Hvordan mye tid imellom er det snakk om at det er på slike doble vakter?

− For eksempel hvis man har hatt en kveldsvakt som slutter klokka 23.00, og har en ny vakt som begynner klokka 07.00, så er det utfordrende. Det blir ikke nok tid til søvn, sier Tone.

Jeg ser for meg å bli ferdig på jobb klokka 23.00, tiden det ville tatt meg å komme meg hjem, spise, dusje og komme meg i seng, før jeg ville bli nødt til å stå opp igjen med nok tid til å gjøre meg klar, spise frokost og komme meg på jobb igjen til klokka 07.00. Du ville nok sett ringene under øynene mine da ja, konkluderer jeg.

Likevel skal de som har jobbet dagvakt + kveldsvakt ha en pause imellom sier Tone.

− Hvordan kan en vanlig dagvakt se ut da?

− Da er vi samlet kanskje 10 stykker på ett rom, hvor vi ser over rapporten fra nattvakten og tar stilling til hvem som har det mest tøft og hvilken situasjon er mest livstruende osv. Vi passer på å være oppmerksomme på det og det rommet, og er skjerpa på pasienter sine behov.

− Vi kan gjerne ha tre til fire pasienter hver, men jobber likevel på tvers av hverandre. Ofte jobber vi i par og da deler vi ansvar slik at hvis den ene spiser lunsj så fortsetter den andre og gir medisiner for eksempel.

− På slutten av dagen skriver vi rapport, - forhåpentligvis ikke så alt for sent på arbeidsdagen.

Kunsten å ha for mye å gjøre

Innen helse- og sosialtjenesten så er det sykepleierne som har det mest travelt på jobb.

Overfor ser du et søylediagram som viser hvor stor prosentandel av yrker som hadde for mye å gjøre på jobb, ofte eller alltid, i det ferskeste dokumenterte året: 2019. Her ser vi at sykepleiere topper statistikken og at langt over halvparten har det for travelt på jobb. Sykepleierne troner også statistikken for yrker der det er nødvendig å arbeide i et høyt tempo, ofte eller alltid, med hele 73 prosent.

− Det vi ser er at noen avdelinger har flere oppgaver enn sykepleiere til jobben, poengterer Tone.

− Det er når man kjenner man får det travelt og ikke rekker å levere god nok kvalitet på pleien over lang tid, at det blir slitsomt og belastende psykisk, og dette kan slå inn på sykefraværet, fortsetter hun.

− At det skal være så vanskelig for sykepleiere på jobb gjør meg lei meg og frustrert, sier Tone.

Hun sier hun husker det var ikke slik hun trodde det skulle bli, da hun først var nyutdanna.

− Det gjør noe med yrkesstoltheten og integriteten din å ikke være i stand til å levere beste kvalitet på arbeidet ditt, sier hun litt fortvila.

Gunn Robstad Andersen, seksjonsleder i Arbeidstilsynet, sier de er kjent med at det er en rekke arbeidsmiljøutfordringer i helse- og sosialtjenesten, og at de har et høyt sykefravær. Av den grunn har de i flere år hatt forebyggende innsats rettet mot særlig utsatte deler av sektoren, sier Andersen videre.

− Vi benytter blant annet kunnskap om arbeidsmiljøtilstanden i Norge presentert av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) som underlag for vår risikobaserte innsats.

Oversikten fra NOA viser at sykepleiere er mer utsatt for en rekke arbeidsmiljøforhold, deriblant:

 • Nattarbeid
 • Høye krav og lav kontroll i arbeidet
 • Rollekonflikt
 • Emosjonelle krav
 • Ubalanse mellom innsats og belønning
 • Konflikter
 • Uønsket seksuell oppmerksomhet og mobbing og trakassering
 • Arbeid med hodet fremoverbøyd
 • Stående arbeid
 • Arbeid på huk
 • Ubekvemme løft
 • Vått arbeid
 • Kontakt med biologisk materiale

Dette er arbeidsmiljøforhold som kan medføre økt risiko for en rekke helseplager. Helseplager som sykepleiere er mer utsatt for enn gjennomsnittet av alle sysselsatte er:

 • Arbeidsrelaterte smerter i nakke, skuldre og rygg
 • Psykisk utmattelse etter jobb
 • Arbeidsrelaterte søvnvansker, hudplager og hodepine

Tone sier at ikke alle avdelinger er like travle, og i flere sammenhenger har de et sesongbetont trykk. Dette vil si at tiden på året er med på å avgjøre hvor mange som blir syke, som for eksempel at flere blir syke på høsten siden det er influensasesong og flere blir smittet av bakterier og virus.

Uansett kan Tone si at noen avdelinger det fort blir travelt på er blant annet avdelingen for kreft, barn- og ungdom, psykiatri, mage-tarm og hjertelidelse. På operasjon og intensivavdelingen er det og langt flere pasienter enn bemanning, sier hun.

Kunsten å elske jobben sin

Selv om det kan bli travelt på jobb forsikrer Tone meg om at sykepleierne er veldig flinke til å sørge for at det ikke skal gå ut over pasientene.

− Vi gjør veldig mye bra, og i de fleste tilfeller får vi til mye godt.

Selv synes Tone at det er veldig meningsfullt og kjekt å jobbe med mennesker, selv om jobben kan være krevende.

− Å være med i både oppturer og nedturer i folks liv og å kunne hjelpe, - det er veldig givende, og du får mye mer tilbake enn du gir.

Noe Tone tenker er viktig når det kommer til å takle presset i sykepleieryrket er å passe på å ha et liv utenom jobben, og at man har overskudd til fritiden sin. I tillegg er det viktig å støtte seg på kollegaer og være flinke til å dele på oppgaver.

− Vi tenker hele tiden «Hvordan kan vi dele denne oppgaven på en bedre måte?».

Tone sitt siste råd til deg som ønsker å følge drømmen om å bli sykepleier, er å snakke med sykepleiere, finn ut hva du brenner for - og gå for det.

− Det er en fantastisk jobb, og følelsen av å ha gjort en forskjell, som et team, er veldig flott, sier hun.   

All respekt til englene i hvitt, - som har mer erfaring med kunsten å jobbe under press, enn noen andre yrker i landet. Spørsmålet er: Hvor mange engler må falle før noe blir gjort for å berge dem.