Den store forskjellen

Høsten har for fullt gjort sitt inntog, noe både store og små i Tjøttaparken FUS barnehage…