Podkast

Over 3000 barn i lavinntektsfamilier i Stavanger

Stavanger er den byen i Norge hvor barnefattigdommen øker mest. I følge levekårsundersøkelsen lever 3500 unge i lavinntektsfamilier. Hvordan har dette skjedd, og hvordan skal vi få bukt på barnefattigdommen?