Mosvatnet fylles med kloakk

Kloakkutslipp har i mer enn 30 år vært et problem ved Mosvatnet. Naturvernforbundet og MDG er…

Stavangers luftkvalitet for dårlig i fjor

Årsrapporten for luftkvaliteten viser at luften i Stavanger fortsatt ikke er trygg, men den er heller…