Stavangers luftkvalitet for dårlig i fjor

Årsrapporten for luftkvaliteten viser at luften i Stavanger fortsatt ikke er trygg, men den er heller ikke helsefarlig. Rådgiver for miljørettet helsevern i Rogaland brann og redning IKS, Geir Tore Aamdal er ikke fornøyd.

Her er målestasjonen på Kannik, her er det som oftest tett trafikk hele dagen. Dette vises også i målingene fra stasjonen. Foto: David Ranum

Av: David Bråthen Ranum

— Luften i Stavanger er ikke farlig, men den er heller ikke trygg på de mest utsatte stedene, sier Aamdal.

Målestasjonene i Stavanger er satt opp på Våland, Kannik, i Vågen og på Schancheholen. Både Kannik og Schancheholen ligger på steder som er blant Stavangers mest utsatte, der det er tett trafikk dagen lang. Dette bidrar til at de verste målingene fra disse stasjonene ikke nødvendigvis er felles for resten av Stavanger by. Stasjonen på Våland representerer målingene fra de fleste boligområdene i Stavanger, mens stasjonen i Vågen hovedsakelig måler hvordan skipstrafikken påvirker luftkvaliteten.

Mesteparten av forurensingen stammer fra veiene, biltrafikk, skipstrafikk, spesielt i sommerhalvåret, og fyring i vedovner, hovedsakelig eldre modeller. Det finnes statistikk for at luftforurensingen er avhengig av været, en dag med kulde, lite vind og lite nedbør vil øke luftforurensningen.

Biltrafikken på Kannik mandag formiddag. Foto: David Ranum

Ulike tiltak skrotet

Geir Tore Aamdal. Foto: Privat

— Tiltak vi gjør er planarbeid, som for eksempel piggdekkpant hvis man velger og gå over til piggfritt, og omfattende tiltak angående vei. På vinteren gjøres det ofte renhold og støvdemping langs veiene. Vi har også tidligere hatt pant på vedovner, men dette ble nedstemt nå etter politisk vedtak, det samme med piggdekkavgiften, sier Aamdal.

Han legger vekt på at fjerningen av både pant på vedovner, og piggdekkavgiften ikke gjør det noe lettere å få luften i Stavanger så ren som mulig.

Jobber med å følge «Forurensningsforskriften«

Dette er en lov fra 2004, administrert av Miljøverndepartementet. Forurensningsforskriften setter krav til måling, overvåking og rapportering av luftkvaliteten i områder hvor man kan forvente høy luftforurensning på grunn av vegstøv og gasser fra kjøretøy. Det er denne forurensningsforskriften Stavanger følger og jobber utifra.

— Vi har overskridelser på visse punkt av denne forskriften og dette gjør at det per definisjon er en helseutfordring for innbyggerne, sier Aamdal.

Dette er en forskrift som forsøkes oppnådd via samarbeid mellom Stavanger Kommune, Stavanger Fylkeskommune, Statens vegvesen og Miljødirektoratet.