Mosvatnet fylles med kloakk

Kloakkutslipp har i mer enn 30 år vært et problem ved Mosvatnet. Naturvernforbundet og MDG er bekymret for Stavanger kommunes håndtering.

Tross utslippene, bor endende fortsatt ved Mosvatnet. Foto: David Ranum

Av: David Ranum og Mikkel Johannessen

— Stavanger kommune håndterer det ikke bra nok, skriver Naturvernforbundet.

Siden 1991 har kommunen forsøkt å begrense utslippene av kloakk til Mosvatnet. Faktum er at situasjonen ikke har endret seg noe særlig på 33 år. Dette er alvorlig for både fauna og flora.

Mosvatnet er et populært område for folket og fuglene, derfor er det viktig at kloakkutslippet blir stoppet. Foto: Mikkel Johannessen

I 2003 etablerte kommunen en rensepark som skulle bidra til å rense dammen for partikler og uvelkomne gjester. Tross denne renseparken er Mosvatnet i dag, fortsatt i dårlig tilstand, ifølge Naturvernforbundet. Senest i høst var det en episode med oppblomstring av giftige blågrønnalger i området.

Uenigheter

– For oss i MDG er det merkverdig at det har tatt så lang tid før kommunen faktisk har tatt tak i dette, sier Daria Maria Szymaniuk (MDG).

Stavanger kommune har i årevis pekt på feil i avløpsnettet. Det kan være en mulig forklaring på hvorfor det fremdeles er spor av kloakk.

— Det finnes avfall og en generell kloakklukt av bekkene som renner ut i vannet. Dette viser med all tydelighet at Stavanger kommune ikke har klart å gjennomføre effektive tiltak for å forbedre den dårlige vannkvaliteten. Dette har tatt altfor lang tid, skriver Naturvernforbundet.

Kommunen mener på den andre siden at dette er en prioritert oppgave.

— Fjerning av utslippene av avløpsvann til ferskvann er et av flere høyt prioriterte oppgaver hos oss i Stavanger kommune, blant annet Mosvatnet. Vi er stadig på leting etter feilkilder, men det er et stort og krevende arbeid, skriver Stavanger kommune.

– Det er et krevende arbeid å stoppe kloakkutslippet, sier Szymaniuk.

Daria Maria Szymaniuk (MDG) la fram spørsmål på utvalget for klima og miljø. Foto: Marius Vervik 2023

Noen svar

På tirsdag la MDG fram spørsmål om hvordan kommunen kunne begrense kloakkutslippene i Mosvatnet.

– Vi fikk svar på at det skal jobbes med å oppgradere renseparken. I tillegg kom det forslag om en ny fugleøy, sier Szymaniuk.

– I slutten av 2023 startet kommunen opp et nytt prosjekt med søk etter feilkoblinger på overvannsnettet ved bruk av en nyutviklet teknologi i form av fiberkabel, står det i saksprotokollen.

Dette betyr at kommunen skal bruke en ny metode for å måle temperaturendringer. Temperaturendringene som registreres kan være en form for kloakkutslipp. Dette vil undersøkes videre fram til kommunen finner nøyaktige feil. I kommunens saksprotokoll skriver de:

– Det blir vanskelig å oppnå god økologisk tilstand på kort sikt, dette er på grunn av økte fosfor-mengder og betydelige mengder uvelkomne næringsstoffer.

Ved å oppgradere renseparken, bygge ny fugleøy, og opprette et nytt system for å finne feil i vannløpet, kan nærmiljøet bedres. Likevel er det usikkert hvor mye skade som allerede er gjort.

Døde fugler

I vannkanten ved Mosvatnet ligger det døde fugler, det er ukjent om disse kan ha dødd som følge av kloakkutslipp. I 2003 skrev NRK om funn av døde fugler som ledet til oppdagelse av kloakkutslipp. I saken svarer en Zoolog at kloakk oftest ikke har sammenheng med fugledød. Fugledød er likevel en kjent sammenheng med endring i økosystemet.

Ukjent

Det går mangfoldige mennesker rundt Mosvatnet hver dag. Dette er byens mest sentrale turområde. på stien rundt vannet går Rolf Ness som ikke var kjent med kloakkutslippet.

– Det visste jeg absolutt ikke, men det var jo en dynge her før. Det er jo veldig kjipt hvis det renner ut i vann- og turområdene, sier han.

Han har selv dykket langs kysten i Stavanger.

– Jeg har jo dykket der, en ser jo all dritten på bunnen. Vi burde jo i hvert fall samlet alt av utslippet på ett sted. Fugledrit er greit, men menneskedriten kan gå et annet sted, sier Ness.