Slutt på gratis skolemat fra høsten av

Dagens skolematordning er gratis, men ikke alle skolene har tilbudet om skolemat tre dager i uka. Fra høsten av vil det sannsynligvis bli prøvd ut en ny skolematordning for barneskolene i Stavanger.

Illustrasjonsfoto: Fra høsten av vil alle barna på skolene i Stavanger få tilbud om skolemat, men foreldrene kan måtte betale for det. Foto: NTB

Av: Gunnar Thor Oddson Kjøsnes

I dag har 23 av 49 skoler i Stavanger gratis skolemat tre dager i uka. Dette vil det bli endring på, og den vil medføre at mange foreldre må betale for måltidene. Bystyret har vedtatt en prøveordning som gjør at alle skoler får skolemat fra høsten av. Foreldre som tjener godt vil da måtte betale 15 kr per måltid for dette, mens de som har en mindre inntekt vil slippe det.

Den nye ordningen vil medføre at foreldrepar som tjener over 1 000 000 kroner må betale 15 kroner per måltid. Det må også aleneforsørgere som tjener over 750 000 kroner.

– Bekymret for at barna spiser for mye

Anita Irene Legland er rektor på Tjensvoll skole, som i dag har gratis skolemat til sine elever. Hun er fornøyd med ordningen slik den er i dag, men hun meddeler at det kommer noen henvendelser fra foreldre som er urolige for barna sine.

-Det er noen foreldre som ringer til skolehelsetjenesten, og er bekymret for at barna deres spiser for mye. Noen foreldre kan føle at det mister kontroll over hvor mye barna spiser, sier hun.

Hun forklarer også hvordan ordningen er i dag, og hva som er fint med at alle elevene får dette tilbudet:

– Slik det er i dag har vi gratis skolemat tre dager i uka, hvorav en dag er med tilberedt mat. Dette fungerer veldig fint og elevene får spise et felles måltid disse dagene, sier hun.

Eirik Jåtten (H) mener prøveordningen vil være gunstig økonomisk til skolene. Foto: Høyre

Økonomisk gevinst for skolene

Eirik Jåtten (H) fremmet forslaget om å gå inn for en prøveordning der alle skoler har et skolemat-tilbud. Dette gjorde han på vegne av alle flertallspartiene (H, Frp, KrF og V).

– Vi ønsker at alle elever skal få tilbud om skolemat. I dag er det bare et utvalg av skoler som har det, og med den nye prøveordningen vil alle kunne få et likt tilbud, sier han.

Jåtten (H) forklarer at ordningen med foreldrebetaling vil være positiv for økonomien til skolene i Stavanger.

– Dersom alle skolene skulle hatt gratis skolemat, måtte man tatt vekk de frie midlene som skolene kunne fått, sier han.

– Ganske mye over tid

Legland ved Tjensvoll skole, frykter likevel at den nye ordningen kan føre til at noen foreldre velger at barna ikke skal få skolemat.

– 15 kroner per måltid vil bli ganske mye over tid. Noen vil mest sannsynlig velge det bort av økonomiske årsaker, og det kan være negativt for fellesskapet. Det kan også føre til at enkelte velger skolemat fremfor skolefrukt, som heller ikke er positivt, mener hun.