Færre arbeidsledige innvandrere

ved stein 2

I den nye rapporten fra SSB kan vi se at arbeidsledigheten blant innvandrere i Rogaland minsker. Bedringen i arbeidsmarkedet er mye av grunnen.

 
ved stein 1  
NAV-LEDER: En optimistisk NAV-leder utenfor kontoret på Hinna  
   
Av: Erlend Borren Kristoffersen  
   

– Vi har ikke gjort noen spesielle tiltak, bortsett fra at arbeidsmarkedet er blitt mye bedre.
Innvandrergrupper har vært en av våre prioriteringer over lang tid, og et er fint å se at ledigheten
har sunket, sier Tore Eriksen, Nav leder for Hillevåg og Hinna.

I Rapporten fra SSB for november 2017 lå Rogaland høyest på statistikken for arbeidsledige
innvandrere. Den nye rapporten fra februar 2018 viser at ledigheten har sunket 1,1 prosent
og at Rogaland ikke lenger topper statistikken. Rogaland er fylket hvor ledigheten sank mest
i 2017. Hele 2,4 prosent. Rogaland ligger nå bak Aust-Agder, hvor ledigheten også har sunket. 

 
   

Stort samfunnsansvar

 

– Jeg opplever ikke at bedrifter i Rogaland er negative til å ansette innvandrere. Det har nok
mer med en usikkerhet om de forstår språket godt nok til å mestre jobben, og ikke fordommer
, sier Eriksen

Nav har flere ulike tiltak for arbeidsledige. Det å hjelpe folk med jobbsøkerprosessen og hjelpe
de arbeidsledige med å få en fot innenfor arbeidsmarkedet gjennom arbeidstrening er to av
tiltakene som gjøres. Det som er spesielt for innvandrere er å prøve å legge til rette for at de
skal lære seg å beherske norsk bedre.

– Arbeidsgivere tar i mange tilfeller et stort samfunnsansvar ved å gi folk en sjanse selv om de
er i  tvil. Det er mange som legger godt til rette og strekker seg nesten litt for langt for å hjelpe,
sier Eriksen.

 
   

Ulikheter blant innvandrerne 

 

Arbeidsledigheten blant innvandrere synker i alle fylker, bortsett fra Finnmark. Lavest ledighet
finner vi i Troms, og Nord-Norge gjør det generelt godt i denne statistikken. Ledigheten er høyest
blant innvandrere fra Afrika, hele 9,6 prosent. Det er det ulike grunner til, men det høye antallet
flyktninger er mye av årsaken. Gjennomsnittet for landet viser at 5,4 prosent av innvandrermenn
er arbeidsledige, og 5,9 prosent av innvandrerkvinnene.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *