Super straight eller super ugreit?

Dersom du har fulgt med i sosiale medier den siste tiden, har du kanskje lagt merke til det nye uttrykket «Super Straight». Begrepet har skapt stor debatt, og enkelte mener til og med, at det er diskriminerende.


Denne sosiale plattformen har gitt opphav til flere kontroversielle trender blant sine brukere. FOTO: Frida Tønsaas

Av: Frida Tønsaas

Det kan være utfordrende å henge med på alle definisjoner av seksualitet som stadig presenteres. Et begrep som har vært mye omtalt på det sosiale nettverket, TikTok, den siste tiden er «super straight». Dette innebærer at man kun tiltrekkes av personer som er «cis-kjønnet». Sistnevnte betyr at man identifiserer seg med sitt biologiske kjønn. Super straight-bevegelsen møter kritikk, og anklages blant annet for å være transfobisk. Tilhengerne av begrepet mener derimot at begrepet bør sidestilles med alle andre seksualiteter.

– Når det gjelder tiltrekning og forelskelse er det en selv som må få eie sin identitet og seksualitet, men det er problematisk når det så eksplisitt skal uttales hvem man ikke tiltrekkes av, og begrepet brukes aktivt for å trakassere transpersoner på sosiale medier, sier Inge Alexander Gjestvang, leder i FRI, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Forskjellige meninger

TikTok er en arena der mange unge deler sine meninger. I forrige uke delte TikTokeren Kristjana Vera Mjallardóttir en video, hvor hun retter sterk kritikk mot super straight-bevegelsen. (Se video under).

Hentet fra Tiktok

Selv om Mjallardóttir ikke er alene om å rette kritikk mot bevegelsen, er det også flere som forsvarer bruken av begrepet. TikTokerne Linnea Løtvedt og Nikolai Mathias Mygland var blant de som tok til orde for å forsvare begrepet. (Se bilde).

Løtvedt delte også en egen video, hvor hun redegjør for hvorfor hun mener bruken av begrepet ikke er diskriminerende. (Se video under).

Hentet fra Tiktok

Uklar grense

Seksualitetsbegrepet utfordres stadig, og flere minoritetsgrupper krever sin plass ved roret. Nye definisjoner fostrer nye meninger, og skaper i sin tur ny debatt. Skal denne debatten utfolde seg på en saklig måte, kreves det gjensidig respekt.

– Mange transpersoner som er aktive på TikTok opplever å få kommentarfeltene sine fylt opp av sorte og gule emojier som utgjør bokstavene SS for Super Straight, og da har vi beveget oss langt bort fra spørsmålet om tiltrekning og forelskelse og inn i en svært ugrei form for hets og sjikanering, sier Gjestvang.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *