Ropstad vil endre fødselspermisjonen

Leder i Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad, ønsker å øke pappapermen etter fødsel, og utvide foreldrepermisjonen. Samtidig vil han fjerne tredelingen. Dette er Venstre-leder Guri Melby og professor Mari Rege fra UiS uenig i.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad ønsker blant annet å fjerne tredelingen.
Illustrasjonsfoto: av Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap. Hentet fra Creative Commons.

Skrevet av Henrik Laursen

– Å få mer mulighet til å velge selv – enten det er å kunne ta noe mer tid rundt fødsel eller å kunne ta ut 50 eller 60 prosent permisjon og kombinere det med enten studier eller arbeid – tror vi er noe familiene vil etterspørre, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til NRK.

Ropstad, som også er barne- og familieminister, går nå inn for en rekke endringer i foreldrepermisjonen.

Han vil blant annet øke pappapermen etter fødsel fra to til tre uker og utvide foreldrepermisjonen med fire uker med 100 prosent lønn og fem uker med 80 prosent lønn. I tillegg vil han reversere tredelingen slik at familiene får mer makt til å avgjøre hva som passer dem. Ti uker til far, men med mulighet for overføring.

Melby uenig

Han får motstand fra regjeringskollega og Venstre-leder Guri Melby.

– Det høres veldig fint ut med valgfrihet for familiene. Alle er jo for det. Men det vi vet er at det i praksis blir valgfrihet for mor, sier Melby i en debatt på radioprogrammet Politisk kvarter på NRK.

Hun mener at fedrene tar de ukene de får beskjed om og mener det derfor er opp til regjeringen hvor mange uker som gis.

Venstreleder Guri Melby sier imot forslaget til Kjell Ingolf Ropstad i Politisk kvart på NRK. Illustrasjonsfoto: av Venstre.no. Hentet fra Creative Commons
Professor fornøyd med tredelingen

Mari Rege er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskole ved UiS. Hun er enig med Melby i at tredelingen har fungert som den skal og ikke burde fjernes.

– Jeg synes vi har en god ordning med tredeling. Den er viktig for at fedrene skal ta permisjon. Vi har verdens mest rause foreldrepermisjon og det koster å utvide denne permisjonen. Derfor er det dårlig prioritering å bruke samfunnets ressurser på utvidelse fremfor andre velferdsgoder, sier Rege.

Rege peker på at det stadig vekk har vært kvinnene som har vært hjemme med barna og at det fortsatt må endringer til før man er helt likestilt.

– Vi har fortsatt normer i samfunnet som gjør at det er vanskelig for mange menn å være borte fra jobb, for å være hjemme med barna. Fedrekvoten gjør det lettere for menn å ta permisjon. Interessant forskning viser at dersom lederen i en bedrift tar pappaperm, er sjansen større for at de ansatte gjør det samme senere.

– Uheldig for kjønnsrollene

Det er også flere grunner til at Rege vil beholde dagens ordning. Hun mener at det vil bli en skjevere fordeling mellom kjønnene og at kvinner vil få større vanskeligheter med å få jobber der også menn søker. Frykten er at menn eventuelt velges over kvinner fordi de ikke behøver permisjon.

– Jeg tror disse endringene ville vært veldig uheldig for kjønnsrollene i Norge av flere grunner. Kvinnen vil ende opp med å ta betydelig mer av foreldrepermisjonen. Arbeidsgivers forventninger om dette kan svekke hennes muligheter når hun konkurrerer med menn som ung arbeidssøker. I tillegg vil kvinnen i større grad enn mannen gå glipp av den viktige læringen og nettverksbyggingen som stadig skjer på arbeidsplassen, avslutter professoren, som mener disse endringene heller er et steg tilbake.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *