I dag er vi et steg nærmere medisinstudiet på Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger ønsker å tilby medisinstudiet. Det legges i dag frem en stortingsmelding for Stortinget hvor man foreslår å endre gradsforskriften. Kristine Rettedal Christiansen fra Stavanger studerer medisin i Tsjekkia og ville gjerne studert i hjembyen om det hadde vært mulig.

Campus Ullandhaug. Foto: UiS / Morten Berentsen

Tekst av Berit Seber

-Jeg stusser over at man ikke kan studere medisin i Norges fjerde største by, når man er avhengig av å utdanne leger på universiteter i utlandet, sier Rettedal Christiansen.

Når hun fullførte sin bachelorgrad i økonomi bestemte hun seg for at det var nå eller aldri, da medisinstudiet alltid hadde ligget i bakhodet.

For å komme inn på medisinstudiet i Norge måtte hun ha tatt opp fag, noe som ville vært ekstra krevende fordi hun gikk IB-linjen på videregående. Dette var noe hun ikke ville bruke tid på, og valgte derfor utenlandsstudier. Hun er en av mange som har tatt et slikt valg, da nesten halvparten av norske medisinstudenter studerer utenlands.

Medisinstudent ved Masaryk Universitetet i Brno, Tsjekkia, Kristine Rettedal. Foto: Privat

-Jeg tror flere offentlige plasser i Norge vil sikre mer kontroll over innholdet i utdanningen og man unngår at norske studenter blir utnyttet. Man vet at det er stor etterspørsel etter disse plassene, sier Rettedal Christiansen.

Endring av gradsforskriften

I dag legger forsknings og høyere utdanningsminister Henrik Asheim frem en stortingsmelding. Regjeringen vil gjøre det lettere for universiteter å tilby profesjonsutdanningene psykologi, teologi og rettsvitenskap.

Dette skal gjøres ved å fjerne monopol bestemmelsene på disse utdanningene. Det vil bli en ytterligere prosess når det kommer til etablering av medisinstudiet, men dørene vil nå være åpne for å få også dette på plass.

Rektor ved universitet i Stavanger, Klaus Mohn, forteller til studentavisa SmiS at planen for medisinstudiet i første omgang vil være å implementere en 3+3 modell. Denne innebærer at UiS kan ta i mot 70 studenter i året. Dette vil i første omgang være norske medisinstudenter som har studert tre år i utlandet og kan ta de tre siste årene av studieløpet sitt i Stavanger.

Om denne planen går igjennom åpner dette for at studenter som Rettedal Christiansen, kan fullføre utdanningsløpet i Stavanger.

-Jeg har alltid trivdes veldig godt i Stavanger, og ville gjerne studert der dersom de hadde tilbudt medisinstudiet, sier Rettedal Christiansen.

Et stort ønske

Høyre har tidligere uttalt at de vil ha medisinutdanning til UiS. Dette ble vedtatt på Rogaland Høyres fylkesårsmøte 6. Februar 2021. Stavanger Høyre politiker Sissel Knutsen Hegdal mener at uten et sterkt universitet blir det vanskelig å lykkes med den omstillingen næringslivet og regionen står i.

Sissel Knutsen Hegdal. Foto: Høyre

-Universitetet er helt avgjørende for å bygge opp kompetanse og kunnskap. Dette er en av de viktigste grunnsteinene for å ta regionen videre. Vi trenger å satse på nye næringer og det at universitetet får utvikle seg er ekstremt viktig.

Knutsen Hegdal mener at UiS på kort tid har utmerket seg på flere områder og at de har vist at de er klar for nye oppgaver. Hun synes til tross for dette at det er viktig å presisere dette:

-Selv om man opphever monopolet som har vært, betyr ikke dette at kvalitetskravet som stilles til medisinstudiet vil bli endret. Hvis UiS skal tilby medisin skal det være med samme høye kompetanse som de andre universitetene som tilbyr dette og som vi tilbyr innenfor de utdanningene vi allerede har.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *