Den internasjonale kvinnedagen: – Kan ikke sitte å vente på likestilling

FN-sjef, António Guterres, holdt en tale før kvinnedagen med en uttalelse som sier «det vil ta 300 år før det blir likestilling i verden» som kommer fra FNs kvinne-kommisjons beregning. Politiker Sara Nustad Mauland, mener at vi kan spare noen år dersom vi ikke bare er enig i likestilling, men kjemper for det.

LIKESTILLING: Kvinnetoget i Stavanger på den internasjonale kvinnedagen. FOTO: Malin Glosimot.

Av Kjell Erik Bjørnsen

– Vi kan ikke bare innføre feminisme ovenfra og gå inn å fortelle kvinner i andre land hvordan de skal bli frigjort, det er en kamp de også må ta selv. Jeg tror det er viktig at vi har land som kan inspirere, og vi i Norden har jo blitt brukt som eksempler på å vise hva som er mulig og oppnå. Det er en blanding av å kjempe for prinsipper og rettigheter, og vise solidaritet i praksis, sier politiker og styreleder i «Kvinnegruppa Ottar Rogaland» Sara Nustad Mauland.

I flere land og samfunn, blir kvinners rettigheter misbrukt og kvinner blir undertrykt. Å kjempe for likestilling i steder hvor tradisjon, religion og kultur strider med vårt syn på livet, er ikke alltid en enkel oppgave.

Kampen for likestilling

POLITIKER: Sara Nustad Mauland er politiker for partiet Rødt. FOTO: Christopher Neumann Ruud.

Politikeren har vært aktiv i å kjempe for både likestilling i Norge, men også kjempe for kvinners rettigheter og prinsipper i andre land. I fjor høst deltok de i protestene rundt kvinners rettigheter i Iran og bidro da kvinner mistet retten til abort i Polen. Hun mener en verden med likestilling er mulig, men vil ta tid.

– Jeg tror det er både mulig og nødvendig, selv om jeg ikke tror vi oppnår det i min levetid, er det fortsatt verdt å kjempe for, sier Mauland.

Vil det ta 300 år før det er likestilling over hele verden?

– Jeg håper det tar mindre tid enn det, men da må vi prøve å beseire det og ikke vente til samfunnet endres av seg selv, sier Mauland.

Må bruke speilet

En annen måte å bidra til likestilling i verden, er å først se i speilet. Politikeren mener Norge ikke er så flinke som vi tror. Med ny voldtekts-rapport som viser tall som er dobbelt av den forrige, og kvinnehelseutvalget som viser det samme som i 1999.

– Det forskes ikke nok på kvinnehelse, vi mangler kunnskap rundt kvinners helse og kvinner blir nedprioritert i helsevesenet. Som betyr at kvinner får et dårligere helsetilbud som igjen betyr vi må gå lengre med store smerter, uten å få en diagnose og uten å få behandling, sier Mauland.

Samfunn må endres

Det kan ta lang tid å endre et samfunn, leder og professor for Senter for kjønnsforskning ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Siri Øyslebø Sørensen, sier kampen tar lang tid fordi det er grunnleggende strukturer i samfunnet som må endres.

– Formelle, juridiske rettigheter må på plass, men det blir ikke automatisk like muligheter for alle i praksis. Holdninger og vaner må også endres. Det tar ofte lang tid å endre. Vi kan også få tilbakeslag, vi kan miste rettigheter. Det viser at en endring vil aldri være lineær, der utviklingen går bare i en retning, sier Sørensen.