Et lite spadestikk for Sara Beitz, et stort gravtak for UiS

Første spadestikk er tatt i byggingen av det nye Velferdshuset på Universitetet i Stavanger. Det ble markert med gravemaskin, taler, makroner og frukt.

Av: Anna Aarøe Løvik, Hanna Bongom, Malene Møller-Hansen, Kine Aksdal

Dette blir et bygg der studenter kan møtes, knytte tettere bånd til universitetsområdet, og fremme et enda bedre miljø og trivsel i læring, sier rektor Klaus Mohn.

Det er en munter stemning på SIS sportsenter da universitetsrektor Klaus Mohn trer inn på scenen. Universitetet i Stavanger (UiS) skal bygge et nytt møtested og aktivitetshus, kalt Velferdshuset. Målet er at dette framtidige bygget skal bli selve hjertet i Studentsamskipnaden i Stavanger (SIS), med pub, scene, lokaler til studentorganisasjoner og helsetjenester, står det i brosjyrene som ligger rundt på bordene.

Vi tok oss en tur for å sjekke ut markeringen!

HISTORISK ØYEBLIKK: Her tar lederen i StOr, Sara Beitz der første spadetak i utbyggingen av Velferdshuset. FOTO: Kine Aksdal

«Vi håper dette nybygget skal bidra til å hjelpe med å sette oss på kartet, gjøre studentbyen Stavanger enda mer attraktiv og heve kvaliteten på læringsmiljøet universitetet skal representere», sier rektor Klaus Mohn.

APPLAUS: Smil og full jubel utenfor SIS Sportsenter. FOTO: Kine Aksdal

FJONG I HATT: Fylkesordfører Marianne Chesak er glad for å bli intervjuet til UTSNITTS tv-sending. FOTO: Kine Aksdal

«Vi vet student-frivillighet skaper trygghet og tilhørighet, og vi vet student-frivilligheten i Stavanger lenge har hatt behov for bedre rammer, ressurser, plass til å møtes. Velferdshuset svarer på deres bønner», sier Sara Beitz, leder i Studentorganisasjonen StOr.

ROSA MED KURIOSA: Rektor Klaus Mohn er spent for det framtidige Velferdshuset. FOTO: Kine Aksdal
BYGGKJERRING: Med humor og nysgjerrighet følger administrerende direktør i SIS, Elisabeth Faret, med på det første spadetaket. FOTO: Kine Aksdal

«Det er viktig for oss å opprette et bygg som er klimavennlig og trygt. at vi har en samarbeidsparter som er med på å bygge klimavennlig og vil bruke lite energi i byggefasen», Stein Ivar Hellestad, fungerende konsernsjef i SKANSKA

TALER TIL FOLKET: Ordføreren Kari Nessa Nordtun gleder seg til å se Velferdsbygget ferdigklart. FOTO: Kine Aksdal
GOD STEMNING: Det er bare smil å se mellom talene som blir holdt. FOTO: Kine Aksdal

Bygget skal stå klart 2024.