Johnny Vassbakk opp i lagmanssretten

Etter å ha blitt dømt til 17 år i fengsel har Vassbakk anket dommen i Tengs-saken og skal nå bli tatt opp i Gulating lagmannsrett. Straffesaken er berammet til å starte 4. september i Gulating lagmannsrett i Stavanger.