Ingen har blitt degradert i Forsvaret på 30 år

Ingen ansatte i Forsvaret blir degradert de siste 30 årene, selv om de er straffedømt eller har begått overgrep, melder NTB

– I de tilfeller Forsvaret erfarer at våre ansatte viser seg uskikket til eller uverdig til sin stilling, innstiller normalt arbeidsgiver på at ansettelsesforholdet bringes til opphør gjennom statsansattelovens bestemmelser om oppsigelse og avskjed, sier fungerende personaldirektør i Forsvaret, Arnt Inge Rolland til Forsvarets forum.

– Dette ansees å være en langt strengere reaksjon enn en eventuell degradering, sier Rolland.