Regjeringa lovar historisk satsing på fastlegeordninga

Av June Erdalsdal Kolstad

Regjeringa sette av 720 millionar kroner til ein ny tilskottsordning for fastlegane frå 1.mai i år.

– Fastlegeordninga er grunnmuren i vår felles helseteneste. Over lenger tid har grunnmuren slått sprekker, seie Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) på pressekonferansen.

Legane med pasientar med større behov får meir pengar.

– Basistilskottet blir pasienttilpassa. Legar med mange eldre pasientar, kvinnelege pasientar, eller som er i bydelar med lågt utdanningsnivå ein gjennomsnittet får meir pengar, seie Kjerkol.

– Vi gjennomføre ein historisk satsing, seie ho.

Ho legge til at legar i distriktkommunar også kan få større tilskott. Bakgrunnen er at pasientar i gruppene som er nemnt, ofte har behov for meir oppfølging.

(NTB/VG)