Sjå tirsdagens TV-sending her!

Av Kristin Molvær

Sjå dagens TV-sending her kl 17, med Magnus Hartwell og Hedevig Astrup.

I dagens sending skal det mellom anna snakkast om vikarmangel i barnehagar, og ei auke i tjuveri hjå matbutikkar. Du får også værmeldinga av Anna Aarøe Løvik.