Utsatt frist på evalueringsrapport på masseskytinga i Oslo

Av June Erdalsdal Kolstad

I august 2022 fekk Politihøgskulen i oppdrag å gjennomføre ein evaluering av PSTs og politiets handtering av barskytinga i Oslo den 25.juni 2022. Polititet opplyse at utvalet som jobbe med evalueringa, har bedt om å få meir tid til å fullføre arbeidet. Derfor er fristen utsatt. I ein pressemelding skrive politiet at utvalet etter planen skulle levere ein evalueringsrapport seks månadar etter arbeidets oppstart.

– Det tas sikte på ein framlegging av utvalets rapport i løpet av juni, står det i pressemeldinga.

To mennesker blei drept og fleire såra under hendinga.

(NTB)