Hør dagens hovedsending her!

Av Kasper Sørli

Dagens hovedsending får du høre her Kl.15:30. Med Kristin Molvær og Elise Engen Vik.

I dagens sending vil det være saker om blant annet St.Patricks day og klimademonstrasjon.

Det vil også være en gjest fra Pedagogstudentene som skal snakke om skjermbruk i skolen.