Internasjonal søvndag: – Blålyset forstyrrer søvnen

Samtidig som sosiale medier blir en stadig større del av hverdagen vår skriver FHI at søvnproblemer er landets mest undervurderte folkehelseproblem. Den onde sirkelen kan være vanskelig å bryte ut av sier studenter ved Universitetet i Stavanger.

Fra venstre: Eivind Fosse Ruud, Ekko Halvorsen og Vilde Rabben Olsen Foto: Malene Møller Hansen

Av: Malene Møller Hansen og Lovise Pedersen

8 av 10 bruker sosiale medier, en eller flere ganger, skriver Ipsos i en rapport for andre kvartal i 2022. Samtidig oppgir helsedirektoratet at en av tre voksne sliter med søvnproblemer. Søvnforsker, Siri Waage forteller at blålyset kan forstyrre søvnen din. Studentene på UiS føler at telefonen stjeler mye tid og oppmerksomhet.

Klarer ikke legge telefonen fra meg

I anledning den internasjonale søvndagen, tok jeg turen rundt på campus for å snakke med studenter om søvn. På et bord i kantinen i Arne Rettedals hus satt det fire studenter, der tre av dem fortalte at de sliter med søvn. Alle studentene forteller at de er på sosiale medier og at det oppleves som nesten umulig å ikke være det, uten å bli stående på utsiden av samfunnet. 

– Sosiale medier er en stor del av livet, alltid være på, alltid være tilgjengelig. Det er som en dopamin himmel, konstruert for å konstant holde oss oppdatert, sier Vilde Rabben Olsen. 

Ekko Halvorsen og Vilde Rabben Olsen hatt søvnproblemer hele livet, begge har ADHD men forteller at ADHD antakeligvis ikke er kilden til søvnutfordringene. Studentene mener selv at diagnosen gjør dem mer sårbar og utsatt for dårlig søvn.

– Jeg sliter med urolighet som er relatert til ADHD. Jeg klarer for eksempel ikke å slappe av ordentlig av. Det gjør at jeg ikke klarer å legge telefonen og sosiale medier fra meg, sier Ekko Halvorsen. 

Vilde Rabben Olsen fikk hjelp til søvnutfordringene sine og fikk beskjed om å ikke bruke telefonen før hun skal sove. Dette er ikke overraskende, mener Siri Waage som jobber ved Nasjonalt senter for søvnmedisin og er forsker ved Universitet i Bergen. Blålyset kan nemlig forstyrre søvnen vår mer enn vi tror. 

–Det er riktig at blått lys fra skjermer som mobil, nettbrett og datamaskin kan forstyrre søvnen. Lysets påvirkning på døgnrytmen går gjennom øynene til den biologiske klokken i hjernen. Skjermlys eller lys med blå bølgelengde på kvelden, vil bidra til at hjernen blir «lurt» til å tro at det er dag og på den måten forstyrre døgnrytmen. Det blå lyset fra skjermene virker også oppkvikkende, i tillegg til at innholdet i det man bruker skjermen til, også kan virke aktiverende i seg selv, sier Waage. 

Søvnforsker Siri Waage Foto: Universitetet i Bergen

Søvnproblemene fikk konsekvenser

Søvnproblemene til studentene har gått utover deres sosiale liv. Halvorsen sier at han føler seg sliten og trøtt heletiden, skoleprestasjonene ble svekket og psyken får seg en knekk. På et tidspunkt var han så sliten at han begynte å hallusinere til han sovnet. Også Olsen har opplevd noen av de samme sosiale utfordringene tidligere. 

– Jeg ble stadig mer sliten og til slutt var det vanskelig å delta på fysiske og sosiale aktiviteter. Jeg fikk dårlige karakterer og skoleprestasjonene dalte. Til slutt fikk jeg den hjelpen jeg trengte, sier Rabben Olsen

Waage forteller at dårlig søvn kan gi symptomer som søvnighet, tretthet, dårlig konsentrasjon, humørsvingninger, hukommelsesproblemer og liknende, og forteller også at lite og dårlig søvn gjør at hukommelsen settes ut av normal drift. 

Vanskelig å ha god søvnhygiene

Begge de to studentene i kantinen i Arne Rettedal hus forteller at det er vanskelig å leve med dårlig søvn. De beskriver kombinasjonen av sosiale medier, blålys, koffein og dårlige rutiner som en ond sirkel. 

– Jeg fikk beskjed om å Ikke gjøre noe annet i sengen enn å sove. Skulle ikke drikke mye koffein, burde være ute i dagslys og burde forsøke å ha faste rutiner, sier Vilde Rabben Olsen.

Waage henviser til Helse Bergen sine råd for god søvnhygiene. Der står blant annet noen av tipsene som studentene deler. 

–Man kan i alle fall starte med å følge de generelle søvnhygienerådene, som retter seg mot de tre faktorene som regulerer søvnen vår. Råd for å sørge for et oppbygget søvnbehov, råd for å bevare døgnrytmen og vaner, sier Waage. 

Les mer om søvnrådene her