Trafikkulykke på Ullandhaugsveien

Kl. 06:45 idag, var et kjøretøy involvert i en trafikkulykke på Ullandhaugsveien. Én person er tatt med av ambulanse, skadeomfanget er ukjent. Kjøretøyet er fjernet og trafikken går som normalt. Hendelsesforløpet er uklart, skriver Politiet i Sør-Vest på Twitter.