Advokatstreik kan vare til høsten – vil påvirke Rogaland

Advokatforeningen går ut i streik frem til påsken. Leder i aksjonskomiteen for streiken sier at en ikke skal se bort ifra at den vil vare lenger ut året.

Gulating lagmannsrett og Sør-Rogaland tingrett. Foto: Annika Byrde / NTB

Av: Fatin Ben Abdellah

– Advokatene er rett og slett lei. De finner seg ikke i at kravene deres ikke blir møtt, sier advokat og leder for aksjonskomiteen for streiken, Stian Trones Bråstein.

Fra og med mandag ble de nasjonale samfunnsadvokatene, og samfunnsadvokatene i Stavanger og Bergen tatt ut i streik. Disse advokatene, også kjent som skyggeadvokater, er utpekt av myndighetene til å representere mistenkte i saker der de ikke er klar over at de kan bli overvåket. Slike advokater er nødvendige når PST, E-tjenesten eller politiet ber om å få overvåke bestemte personer.


Rettshjelpssatsen

  • En sats per time som staten betaler advokater som bistår i offentlig oppnevnte saker.
  • Dette gjelder saker der personen som trenger advokat ikke kan dekke kostnadene selv, og det i henhold til loven er nødvendig med advokatbistand.
  • Satsen er satt til 1215 kroner i 2024. Anbefalingen fra Salærrådet sier at den burde ligge på rundt 1464 kroner.

– Det er oftest de mest alvorligste sakene, skyggeadvokatene trengs. Dette kan for eksempel være alt fra grove narkotikasaker til menneskehandel, sier advokat og leder i advokatforeningen, Sør-Rogaland krets Ørjan Eskeland.

Streiken skyldes at foreningen mener det har vært store kutt i rettshjelpssatsen de siste tjue årene. De krever at regjeringen skal øke denne støtten i det reviderte nasjonalbudsjettet.

Graf som viser prosentnedgangen i rettshjelpssatsen sammenlignet med gjennomsnittlig norsk årslønn. Illustrasjon: Advokatforeningen

Bekymret for fremtiden

Ørjan Eskeland frykter at advokatjobb i det offentlige vil bli mindre populært.

– Forskjellene har blitt så enorme nå at vi risikerer at advokater ikke vil ta på seg de minst lønnsomme sakene. Dette er snakk om viktige saker som innebærer for eksempel barnevern eller straffesaker.

Eskeland er også bekymret for de nyutdannede juristene:

– Vi risikerer en flukt fra denne mindre lønnsomme virksomheten, til noe mer lønnsomt som forretningsjus. De unge søker seg til de mest lønnsomme karrierene, som jeg selvfølgelig har forståelse for.

Han håper at regjeringen tar til seg rådene fra Salærrådet om en økt rettshjelpssats.

– Regjeringen må forstå at de må komme oss i møte med hva rådet har kommet fram til. Det går snart ikke lenger. 

Forberedt på en lang streik

– Viljen og pågangsmotet blant advokatene er synlig. De kommer til å si nei til oppdrag utover våren, sommeren og kanskje høsten. Dette skjer hvis anbefalingen fra Salærrådet om rettshjelpssats ikke blir møtt fra regjeringen, sier Bråstein.

I juni 2022 ble Salærrådet opprettet etter en avtale mellom Advokatforeningen og Justisdepartementet. Avtalen kom etter en seks måneder lang streik blant advokater i Høyesterett. Rådet har ansvar i å anbefale nivået på rettshjelpssatsen og reisefraværgodtgjørelsen for advokater som bistår ved offentlig oppnevnt sak.

Advokat Stian Trones Bråstein sitter i aksjonskomiteen for streiken. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Hvordan vil denne streiken påvirke Rogland lokalt?

– Først og fremst går dette utover politiet. De får ikke behandlet sine begjæringer i sammenheng med pågående etterforskninger.

– Vil flere advokater bli tatt ut i streik etterhvert?

– Det vil komme mer aksjoner fra advokatene de kommende ukene og månedene. Hvilke advokatgrupper det gjelder offentliggjør vi etterhvert.