40/60 er ikke godt nok

På Stavanger konserthus holdes konferansen Makt – Penger – Framtid. På konferansen diskuterte de likestilling og økonomi, og delte ut pris til årets «Petro Lady».

Petro Ladies Club arrangerer konferansen. De er blant Stavangers ledende oljekvinner. Foto: Mikkel Johannessen

Av Mikkel Johannessen

– Norske kvinner vokser opp i ett av verdens mest likestilte land, sier ordfører Sissel Knutsen Hegdal fra scenen.

Ordfører Sissel Knutsen Hegdal åpnet konferansen. Foto: Mikkel Johannessen

Ordføreren gratulerer alle i salen med kvinnedagen. Videre forteller hun litt om dagen. Hegdal sier at selv om vi lever i et av verdens mest likestilte land, så er det ikke godt nok før alle er helt likestilte innenfor sine grener.

– Bare 25% i toppen av næringslivet er kvinner, enda færre er over 40 eller har en multikulturell bakgrunn, sier hun.

Likestilling i fokus

Mari Teigen fra senter for likestillingsforskning, snakker om hvordan menn med større karrierer ofte er sammen med kvinner i lavere stillinger. Da tar kvinnene støyten hjemme når mannen jobber. Hun legger vekt på at likestilling er vanskelig når mange ikke ønsker det.

– Noen folk er veldig opptatt av likestilling når det er i andre sektorer enn sin egen, sier Teigen.

– Det største grunnen til at det er mange bransjer med mindre likestilling er fordi mindre kvinner tar den jobben. Det må være kvinner på arbeidsmarkedet for at det skal bli kjønnsdelt, tilføyer hun.

Urettferdige investeringer

– Investorer har en tendens til å tenke at like barn leker best. Dette gjør det vanskeligere for kvinner å skaffe kapital, eller bare en jobb i et mannsdominert yrke, sier Marte Wilhelmsen Solheim, Pro-rektor ved UiS.

Marte Wilhelmsen Solheim påpeker viktigheten av å være oppmerksom på ubevisst diskriminering. Foto: Mikkel Johannessen

Dette handler om ubevisst diskriminering, eller at folk tenker at noen er bedre egnet til en jobb enn andre. Dette er heldigvis i endring, og spesielt i Norge er det gode nyheter innenfor likestillingen, mener hun.

– I fjor bikket mengden kvinner i høyere utdanning over andelen menn, sier Solheim. Dette viser at framtiden kanskje vil ha ett mer kvinnedominert, eller mer likestilt næringsliv, sier Solheim.

50 prosent av de som driver ungdomsbedrifter er også unge kvinner.

Elisabeth Haram (tredje person fra venstre i burgunder-dress) mottar prisen fra PLC. Foto: Mikkel Johannessen

Vant pris

På slutten av dagen gjøres det rede for hvem som har blitt kåret til Petro lady of the year 2023. Prisen blir gitt til fjorårets beste kvinnelige rollemodell.

– Prisen går til en kvinne som inspirerer, motiverer og engasjerer, sier prisutdeleren.

Denne gangen gikk prisen til Elisabeth Haram, som er CEO for Odfjell Technology.