Flere advokater tas ut i streik

NTB melder at flere advokater skal tas ut i streik på mandag på grunn av kutt i rettshjelpssatsen.

De hemmelige, faste skyggeadvokatene som påtar seg oppdrag for PST og Etterretningstjenesten, ble forrige mandag tatt ut i streik. Leder for Advokatforeningens Forsvarergruppe, Mette Yvonne Larsen, advarer om en opptrapping i streiken.

Regjeringen inngikk en skriftlig avtale som skulle sikre en bærekraftig økning av rettshjelpssatsen. Etter avtaleinngåelsen ble satsen mindre enn noen gang. Larsen forteller at dersom rettshjelpssatsen ikke økes tilstrekkelig, og i henhold til avtalen, blir streiken gradvis trappet ytterligere opp til flere deler av landet.