Bekymring på Hinna: – Jeg lar ikke ungene mine gå der

Flere steder på Hinna blir det stilt spørsmål rundt trafikksikkerheten. Dette er plasser hvor det stadig går barn, unge og syklister, uten at det er tilrettelagt for det. Nå ønskes tiltak.

Asbjørn Bryne Hogstad er bekymret for at det skal skje en ulykke i området.

Av Lina Bulien, journalist

– Veiene er ikke trafikksikre. Det har vært flere farlige situasjoner her, sier Asbjørn Bryne Hogstad.

Hogstad er er styremedlem for Hinna speidergruppe. Han jobber med barn som er mellom seks og seksten år gamle, og har flere ganger opplevd at det ikke er trygt for dem å vandre i området.

– Det er uoversiktlig her, spesielt når man kommer som fotgjenger eller syklist, sier Hogstad.

Den største faren

Solliveien, Bergliveien og Markveien ligger i et boligstrøk med mange barnefamilier. Her er det kun fortau på halve Bergliveien, og ingen fortau på de to andre.

– Mange barn løper ut i veien når det ikke er noe fortau, sier Hogstad.

Krysset mellom Solliveien og Bergliveien skaper ekstra bekymring hos Hogstad. Han mener at dette er den største faren i området, og har ventet lenge på at noe skal bli gjort.

Krysset mellom Solliveien og Bergliveien består av en brå sving som ikke gir oversikt over veien videre.

– Krysset burde vært snevret inn, det innbyr til fart og man kan ikke se rundt svingen. I tillegg er det flere som kutter svingen, sier Hogstad. Jeg lar ikke ungene mine gå der engang, jeg ber dem gå hele veien rundt, fortsetter han.

Her har også Hogstad selv opplevd faren.

– Jeg har nesten fått biler i fronten når jeg har vært ute og syklet.

Spørsmål om miljøgate

Steve Bruns (FrP) sendte nylig inn et saksfremlegg der han tok opp tidligere diskuterte tiltak rundt trafikksikkerheten på Hinna. Han mener at disse tre veiene bør bli gjort om til miljøgate, og at saken bør bli løftet frem.

– Hvis vi bestemmer oss for at det skal utbygges til miljøgate, vil det bli bygd ut fortau, og det vil bli mer tilpasset til fotgjengere, sier Bruns.

I svaret fra kommunen skriver de følgende:

«Det unngås å starte opp nye trafikksikkerhetsprosjekter i dette området mens bussveien bygges. Tiltakene vil tidligst starte opp i 2026.«

Fordi det nå bygges bussvei på Hinna, er det dette som prioriteres av kommunen. Per nå er alle eventuelle tiltak utsatt, og tidligste vurdering blir i 2026. Det var ikke svaret Bruns håpet på.

– Jeg håper jo det skjer noe før 2026.

Dette sier Hogstad seg enig i.

– Det er dumt at det blir utsatt. Vi må vente til bussveien er ferdig, men jeg tror den vil skape enda mer trafikk. Det er mye press i gatene og jeg er bekymret for påkjørsler.