Ordførerne på Nord-Jæren ønsker fortgang i statlig finansiering

Ifølge NRK mener de fire ordførerne at det er avgjørende å få statlig finansiering av 48 arbeidsplasser i Nord-Jæren. Dette er viktig for å starte opp profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Stavanger.

Ordførerne har sammen skrevet et brev der de ber statsråden prioritere penger til dette i statsbudsjettet for 2025.