Over 3000 barn i lavinntektsfamilier i Stavanger

Stavanger er den byen i Norge hvor barnefattigdommen øker mest. I følge levekårsundersøkelsen lever 3500 unge…

Høyre og oljebyen

Siden 1995 har Høyre regjert i Stavanger kommune. På sist meningsmåling kom de blå best ut.…