Eldre studenter i Norge

Eldste Student liten

Norske studenter er blant de eldste i Europa, viser en undersøkelse utført av Eurostudent. Statistikken viser også at én fjerdedel av studentene i Norge har et langt opphold mellom videregående og høyere utdanning.

 
Eldste Student stor  
STUDENT: Per Morten Mosness er en av dem som studerer etter fylte 30 år. Foto: Malin Sofie Leirvik  
Av: Ingeborg Schriwer  
Eurostudent-undersøkelsen, er gjennomført blant studenter rundt om i Europa. Den kartlegger data om studenter som tar høyere utdanning i de forskjellige landene.  

Én fjerdedel av studentene er over 30 år

 
I undersøkelsen, som er publisert av SSB, kommer det frem at 52 % av de norske studentene er yngre enn 25 år. På samme tid er hver fjerde student 30 år eller eldre. Dette gjør oss til et av de landene i Europa med de eldste studentene, slått kun av Island, Finland og Sverige. Mesteparten av de eldre studentene er deltidsstudenter som tar formell videreutdanning.  

Kan knyttes til skolesystemet

 

Noe av det som gjør at Norge ligger så høyt i denne statistikken er skolesystemet vårt. Land som for eksempel Frankrike, hvor studenter slutter på videregående i en alder av 18 år har langt flere unge studenter enn Norge, hvor de fleste går ut av videregående når de er 19 år.

Én av fem norske studenter har dessuten et opphold på minst to år før de starter med høyere utdanning. Dette viser seg og være gjennomgående i andre nordiske land, hvor over 25 % av studenter i Sverige og Finland har et opphold på minst to år. Dette kan forklare hvorfor så mange norske studenter er over 30 år.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *