Forskjeller i levealder halvert

Untitled mann som går lite

Forskjellen på menn og kvinners levealder er halvert de siste 30 årene. Men fortsatt er det slik at kvinnene sannsynligvis lever lengst.

 
mann som går stort
Viljestyrke: Alf Oscar Olsen er 103 år, men han er likevel oppe og går. Foto: Simen Westgaard

Av: Erlend Borren Kristoffersen og Amalie Hole Munk

Ny statistikk fra SSB viser at forventet levealder for både kvinner og menn har steget de siste årene.

 

Godt over gjennomsnittet

 
 – At jeg har blitt så gammel skyldes nok det høye aktivitetsnivået mitt. Da jeg var 88 sprang jeg til butikken og tilbake med bæreposer i hendene, jeg sprang som om jeg var ung, sier Alf Oscar Olsen.

Olsen jobbet tidligere på jernbanen og hadde funnet kjærligheten i livet. På denne tiden forventet han ikke at han skulle leve nesten 25 år lenger enn henne. Da Olsen ble født var den forventede levealderen for menn 56 år. I dag nærmer han seg sin 104 bursdag. Han har levd nesten dobbelt så lenge som forventet da han ble født.

 

Halvert forskjellen

 

I 2017 hadde nyfødte gutter en forventet levetid tilsvarende det jenter hadde for hele 20 år siden. Mens kvinnene er forventet å leve i 84,3 år, kan menn forventes å leve i 80,9 år. Dette er en økning med 0,11 år for kvinner og 0,30 år for menn, dette viser nye tall fra SSB om antall døde. Forskjellen for 30 år siden var på nesten 7 år, i fjor var forskjellen nede i 3,4 år mellom kjønnene.

Forventet levealder bestemmes ved å se på dødeligheten ved alle aldre, men der tidlige dødsfall har størst betydning. Det har det siste året vært nokså lik spedbarnsdødelighet mellom kvinner og menn. Dette er noe som har vært med på å utjevne kjønnsforskjellene.

Menn som når 100 års alderen, ser ut til å ha tilsvarende levetidsutsikter som jevngamle kvinner. Men her er tallgrunnlaget så tynt at beregningene er høyst usikre viser statistikken fra SSB.

Europa har i lang tid hatt økning i levealder. Ifølge EUs statistikkbyrå var det to av tre land som hadde nedgang i forventet levetid sammenlignet med året før.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *