Baner vei på beboernes bekostning

Oalsgata 349x150

«Ulykkesgata» i Sandnes skal oppgraderes for å bedre trafikksikkerheten til de som sykler og går. Dette truer både eiendommene og sikkerheten til beboerne i området.

 
Oalsgata 729x418  
Åpent møte: Statens vegvesen holdt møte hvor beboerne fikk komme med innspill rundt det nye planforslaget.  
Av: Kristine Korneliussen og Helen Greig King  
Oalsgata i Sandnes er en ulykkesbelastet strekning som har vært gjenstand for mange diskusjoner. Nå har Statens vegvesen kommet med planforslag for hvordan de ønsker å gjøre gata sikrere for myke trafikanter. Det er imidlertid ikke alle som kommer godt ut av denne planen. Torsdag arrangeres et møte der beboerne i området får mulighet til å komme med innspill, spørsmål og bekymringer knyttet til prosjektet. Noen mister huset eller deler av eiendommen sin, mens andre er bekymret for barna sine.  
Farlig for barn
 

Vegvesenets mål med prosjektet er å forbedre trafikksikkerheten. Noen mener at sikkerheten ikke nødvendigvis forbedres, men forflyttes. Småbarnsmor og beboer i en av Oalsgatas sidegater, Siri Sveinsvoll, legger vekt på at også beboere i de bakenforliggende gatene rammes av planforslaget. Hun er bekymret for beboernes trafikksikkerhet, spesielt med tanke på barna. Selv har hun en treåring i hus.

– Vi bor ved en liten vei som vil få mye mer trafikk enn det den har i dag, slik som planen ser ut nå. Min største bekymring er at mer trafikk vil gjøre området farlig for barn. Det er synd at barna ikke lenger skal kunne gå rett utenfor døra å leke, sier Sveinsvoll.

Fagleder for transportplanlegging i Sandnes kommune, Håkon Auglend, legger vekt på at det er viktig å iverksette tiltak for å bedre sikkerheten i et område som er definert som en ulykkesstrekning.

– Dette er først og fremst et sikkerhets- og sykkelprosjekt, men det vil jo alltid føre med seg noe negativt også, sier han.

 
Mellom 15 og 20 hus skal rives
 

Grunnen er at veien skal gjøres bredere, slik at det blant annet kan lages sykkelvei. Lokalveinettet skal også legges om. En av beboerne i Oalsgata, som lenge har levd under trusselen om å måtte selge huset sitt, lurer på om planforslaget faktisk kommer til å bli gjennomført denne gangen. Det har tidligere blitt lagt en rekke planer som ikke har ført noe sted, kommenterer beboeren. Til dette bekrefter Auglend at prosjektet har pågått i ti år nå. Han forteller at det er mange beboere som har ventet lenge på en endelig avgjørelse om hva som skal skje med området.

– Sånn sett er det også positivt for beboerne å få et vedtak, slik at de kan gå videre i livet, sier Auglend.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *