Insektvennlig kommune

Miljøpartiet de grønne ønsker at Stavanger skal bli en mer insektsvennlig kommune. Håkon Fossmark fra MDG mener at det er svært viktig for fremtiden.

Insekt STORT BILDE
TRUET AV VEIARBEID: Insekter er truet av veiarbeid, nå ønskes det en mer innsektsvennlig kommune. Foto: Kine Jarli. 

Av: Lone Sætre og Kine Jarli

– Jeg har de siste årene sett mange forskjellige rapporter som viser at det blir stadig færre insekter. Som lokalpolitiker tenker jeg at vi må gjøre det som vi kan her i Stavanger, for å ta vare på de insektene som vi kan fordi insektene gjør en vanvittig viktig jobb i naturen, sier Fossmark.

MDG vil ivareta miljø og insekter

– Det handle veldig mye om å gi insektene steder å bo og ha mer natur, mer grøntområder i byen og mindre asfalt. Det handler ikke bare om å ha det grønt, men du må og legge til rette for planter og blomster som humlene og insektene liker, forklarer Fossmark.

Fossmark mener statens vegvesen kan ta mer hensyn under asfaltering og andre byggeprosjekter.

– Dessverre har vegvesenet en tendens til å klippe og sprøyte gift veldig tidlig her i Stavanger før det i det hele tatt blir blomster. Da forsvinner det mange viktige leveområder for insektene, sier Fossmark.

Sjefsingeniør og biolog i Statens vegvesen Astrid Skrindo mener de tar hensyn til miljøet rundt. De har en miljøplan på hvordan ting skal utføres.

– I denne ytre miljøplanen er det skrevet hvor og hva entreprenørene
skal gjøre på de stedene det finnes viktige artsmangfold. Når det gjelder asfaltkontrakt er det fokus på å hindre giftig utslipp og å unngå feil, sier Skrindo.

Ivareta artsmangfoldet

Grønne timer er et av tiltakene Statens vegvesen har for å ivareta artsmangfoldet.

– Før vi utfører kantslåing har vi det vi kaller grønne timer med entreprenørene. Det er litt forskjellig hvordan timene utformes, men man har en samtale om miljøutfordringene som vi skal hente ut og det som står i den ytre miljøplanen. Jeg har vært med på å holde grønne timer selv, noen ganger har vi tatt med planter inn og noen ganger er de med ut, forklarer Skrindo.

Likevel er hun positiv til innspill for forbedring, men det er flere dilemmaer rundt temaet.

-Vi kunne selvfølgelig ha tilpasset kantslåtten i mye større grad. Utfordringen blir da hvor detaljert skal vi gjøre det. Opp mot den samfunnsøkonomiske nytten, der står kampen, sier Skrindo. 

Bør være et samarbeid mellom alle kommuner.

-Vi kommer ikke til å merke gigantiske endringer hvis vi ikke gjør noe lokalt. Alle må gjøre noe der de bor, og der de kan. Men vi må gjøre innsatsen her i Stavanger, avslutter Fossmark.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *