Ja, det er mulig å plante 200 000 trær i Stavanger

Høyre har lovet i sitt partiprogram å plante 200 000 nye eiketrær i Stavanger kommune. Vi har sjekket hvor mye plass et eiketre trenger og hvor stort området Høyre vil bruke for plantingen av nye eiketreskoger faktisk må være. 

Bilde: Sørmarka i bakgrunnen. Et av stedene hvor det skal plantes trær. Foto: Bror Møgster

Påstand: Høyre vil plante 200 000 eiketrær i Stavanger i et område på 1130 dekar (1,13km2).

Av: Aleksander Berge, Bror Møgster, Simen Ingemundsen, Sebastian Waage Mossestad.

Høyre har et anslag på 1130 dekar i eksisterende friområder som kan beplantes med eik.

– Dekarene fordeler seg kun på Sørmarka, Vannassen og Stokkavatnet, men det finnes også muligheter på Hundvåg og Tastaveden. Med de tilførte midlene vi ser for oss, klarer vi kanskje uttak og planting av 40 dekar årlig. Det betyr 8000 trær i året, og 200 000 trær i et 20-30 års perspektiv. Dette er imidlertid detaljer som må avklares i en langsiktig plan, og dermed en jobb for skogforvalteren og kommunen, sier Høyre i en pressemelding.

Ifølge oss er fullt mulig å plante 200 000 eiketrær på 113 dekar. Hvis vi tar 1 130 000 kvadratmeter delt på 200 000 får vi 5,65 kvadratmeter. Det er et tilstrekkelig område for å få et eiketre til å vokse. Ifølge eHow trenger et eiketre rundt seks kvadratfot altså rundt 1,8 kvadratmeter for minimal avstand fra hverandre. Hvis vi ganger 200 000 med 1,8 får vi 360 000. Man trenger altså rundt 360 000 kvadratmeter for å plante 200 000 eiketrær. Det er ifølge eHow mest optimalt å plasserer eiketrærne 6 til 7 meter fra hverandre. I Høyres forslag kommer trærne til å være 5,65 kvadratmeter i gjennomsnitt fra hverandre. Dette er langt utenfor det minimal, og nærmer seg optimal avstand for eiketrær.

Illustrasjon: De markerte områdene i blå er stedene Høyre vil plante eiketrær. Den gule firkanten er et 113 dekar (1,13 kvm2) som Høyre mener trengs for plantingen. Foto: Bror Møgster.

Hvor langt tid vil det ta? 

Første dugnad ble gjennomført i mai. Da ble 500 eikespirer satt i jorden i friområdet Sørmarka i Stavanger ved hjelp av ca. 200 frivillige.

Dette var den første gangen og vi forventer engasjementet kommer til å vokse. Hvis ikke det blir flere som deltar i dugnaden, vil det kreve opptil 16 dugnader i året for å oppnå målet 8000 tusen trær i året. Da vil da ta 25 år å plante 200.000 trær i Stavanger.

ULLANDHAUG: Byen skal fylles med trær. Foto: Bror Møgster

Facebook
Twitter
Instagram

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *