Deltid i sykepleieryrke – ikke tilfeldig

Det er mer enn dobbelt så mange kvinner enn menn som jobber deltid i sykepleieryrket. Deltidsjobber er et viktig tema for Kvinnedagen, men det er mange ulike meninger om det trengs å gjøre så mye mer.

Ingen beskrivelse er tilgjengelig.
Sykepleierne Camilla Svela og Silje Finnesand er fornøyde med å få jobbe deltid. Siri Rugland Ree mener at det er potensiale for forbedring. Foto: privat.

av Sikke Kvål

– I motsetning til for eksempel politiet, er det fremdeles ikke noe heltidskultur i sykepleieryrket eller en del andre helseomsorgsyrker i Norge. Det sies at kvinner velger deltid frivillig for å kunne kombinere jobb og familieliv. Men det at flere, spesielt yngre, nå protesterer mot dette, viser at denne frivilligheten ikke er så fri som en skulle tro, sier Elisabeth Lund Engebretsen.

Engebretsen jobber som førsteamanuensis i det samfunnsvitenskapelige fakultet på Universitetet i Stavanger. Hun mener Norge fremdeles har en lang vei å gå med likestilling, og at det ikke er en tilfeldighet at deltid er så utbredt i kvinnedominerte yrker.

Norsk Sykepleierforbund i Rogaland mener også at likestillingen kunne vært bedre, og sier at kommunene må tenke litt lenger frem i tid.

– I lengden ser man en økonomisk gevinst, og det er derfor det er vanskelig å se at det ikke blir tatt grep når det kommer til heltidsjobber, sier Siri Rugland Ree, nestleder i Norsk Sykepleierforbund Rogaland.

– I dag er bemanningen såpass marginal, at ved sykefravær har kommunene ofte nødt til å leie inn bemanningsbyrå. Så vi tenker at hvis man bruker noe av de pengene som i dag blir brukt til å leie inn private aktører, vil man kunne ha mer heltidsstillinger, fortsetter hun.

Arbeidsmiljøet

I tillegg til den økonomiske vinningen på å ansette fler mennesker i heltidsstillinger, sier Rugland Ree at det også har en påvirkning på arbeidsmiljøet. For dersom det er mange av sykepleierne som jobber deltid, vil det bli vanskelig å komme skikkelig inn i miljøet.

– Det handler ikke bare om at folk skal ha fulltidsstillinger og ha en inntekt som de kan leve av. Det handler også om kontinuitet og å skape et tryggere miljø for både ansatte og pasienter. Det gir bedre kvalitet på helsetjenestene når det er et personell som er kjent, sier nestlederen.

Fornøyde med deltid

Flere sykepleiere er enige i at arbeidsmiljøet hadde hatt godt av kontinuitet. Da vet man mer om pasientene og deres behov, i tillegg til at man vet hva man skal gjøre når man kommer på jobb. Likevel er det mange som er fornøyde med å jobbe deltid.

– Jeg synes det er veldig greit fordi jeg har tre småunger. Jeg tenker at når ungene blir større, så vil jeg nok øke stillingen, men enn så lenge synes jeg det er fint. Det er nok en del som jobber deltid på grunn av småunger, slik som jeg gjør. Men det henger gjerne litt igjen fra gamle dager også, sier Silje Finnesand som jobber i hjemmesykepleien.

Likevel fins det de som vil jobbe heltid, men som ikke får muligheten. Men i prinsippet skal de som ønsker heltidsjobb stort sett få det, da sykepleiere er såpass ettertraktede.

– Jeg mener at de som har lyst til å jobbe deltid skal få lov til det, fordi vi er i ulike livssituasjoner. Likevel er det viktig at de som vil jobbe 100 prosent får mulighet til det. Jeg snakket med en kollega som valgte sykepleie fordi hun kunne få mulighet til å jobbe deltid.

Sjefen skal ikke bestemme det; man bør få jobbe 100 prosent hvis man vil, sier Camilla Svela som er utdannet sykepleier og som for tiden jobber som demenskoordinator.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *