Hei Verden med store inntektstap

Hei Verden er en lokal organisasjon med formål om at alle barn i verden skal ha muligheten til å gå på skole. Under pandemien har de derimot slitt med å gjennomføre arbeidet sitt. Samtidig har det aldri vært flere barn som ikke går på skole.

Barna i Malawi fra en undervisningen i 2013.
Foto: Hannah Norfleet

Skrevet av: Henrik Laursen

– Vi har merket pandemien veldig godt. I prosjektlandene våre Zambia, Laos, Bangladesh og Peru har det vært store nedstengninger og mange av barna har falt utenfor skolen, sier Stine Jacobsen, kommunikasjonsansvarlig i «Hei Verden».

Inntektene som skulle gått til disse prosjektlandene har også blitt preget av korona-pandemien. 90% av Hei Verden sine innsamlede midler kommer fra barne- og ungdomsskolene her i Norge som samler inn penger til organisasjonen gjennom ulike aktiviteter. I 2019 hadde vi en samlet omsetning på ca. 4,7 millioner, mens tallet i 2020 sank til 2,1 millioner.

Kommunikasjonsansvarlig Stine Jacobsen forteller at pandemien har ført til enda flere barn uten utdanning verden over. FOTO: Henrik Laursen

– Dette har vært den største nedgangen vi har hatt i økonomien så vidt jeg vet, sier Stine.

I prosjektlandene bidrar «Hei Verden» med alt fra læringssenteret for elever som har falt ut av skolen, styrke kompetansen til lærerne, førskoler, skoleutstyr til elevene og opprustning av skoler. I pandemien har de mistet den tette kontakten med skolene både i prosjektlandene og her i Norge. I fjor var det likevel 36 skoler her i Norge har tilpasset og arrangert aksjoner.

– De har vært veldig flinke og tenkt helt nytt. Blant annet gjennom digitale innsamlinger, panteaksjoner og sykkelløp der en viss sum betales ut ifra hvor langt man sykler, sier Jacobsen.

Fortsatt noen aksjoner

En av skolene som har vært kreative og fått til en aksjon på tross av pandemien er Ullandhaug ungdomsskole. De har et eget valgfag på skolen med 30 elever som heter «Innsats for andre», der slike innsamlinger er en del av læreplanen.

– Vi har hatt en panteinnsamling som blir ferdig på fredag. Vi får inn ca. ti store poser med pant, men jeg vet hvor mye penger det blir enda, det sier lærer ved Ullandhaug ungdomsskole Andreas Refsnes.

Skolen har tidligere hatt dager der Hei Verden sitt arbeid og innsamlingsaksjoner har vært i fokus, men dette lot seg ikke gjøre i pandemien. Elevene var likevel fornøyde med hvordan ordningen ble.

– Elevene er positive og synes det er kjekt å gjøre noen for andre, selv med tiltakene som er, sier Refsnes, som ikke ser bort ifra at de kan støtte «Hei Verden» også i årene som kommer.

I disse søppelkassene blir tomflaskene puttet og fraktet til pantemaskinen. Bildet er hentet fra Hei Verden sin nettside, da en lignende aksjon foregikk på Harestad skole. FOTO: Hei Verden

Nå er skolene i gang

Peru er et av prosjektlandene som pandemien har rammet hardest. De skulle egentlig begynne på skolen i mars da viruset brøt ut, men dette gjorde at de ikke kom i gang før i juli. Dette førte til fire måneder uten skolegang, fordi fjernundervisning i disse landene er krevende. Samme situasjon oppstod i Bangladesh, som også hadde en pause på 4 måneder.

Nå er likevel skolen i gang i alle prosjektlandene, men fortsatt med ulike former for restriksjoner og færre elever enn før pandemien.

– Mange av familiene i disse områdene er fattige, og de har mistet mye av inntektskilden sin under korona. Derfor må barna nå hjelpe til med å forsørge familien istedenfor å gå på skole, sier Stine Jacobsen i organisasjonen.

Nå går mye av «Hei Verden» sitt arbeid ut på å få disse elevene tilbake i skolen. De frykter at veldig mange barn aldri vil komme tilbake på skolen. Det viser også tall fra Unesco: før pandemien var rundt 268 millioner barn utenfor skolen, mens tallet nå har økt med 168 millioner under pandemien.

–  Det skal sies at det fortsatt er mange land hvor skolene enda ikke er åpnet, og dette preger tallene. Likevel er det ingen tvil om at mange av disse barna aldri vil komme seg tilbake på skolebenken, sier Jacobsen, som håper situasjonen vil bedre seg for organisasjonen når restriksjonene slipper opp.

FAKTA
Hei Verden er en skolerettet informasjons- og bistandsorganisasjon som er livssynsnøytral og politisk uavhengig, med verdigrunnlag i FNs barne- og menneskerettighetskonvensjoner.

Deres visjon er skole for ALLE barn.

Hei Verdens formål er tredelt:
– Bidra til at flere barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet
– Bidra til at skoleelever i Norge får kunnskap om globale forskjeller
– Bidra til økt engasjement for solidaritetsaksjoner på norske skoler

Hei Verden ble stiftet i 1973 av engasjerte skolefolk i Haugesund og Stavanger. Fram til 2000 var organisasjonen kjent under navnet Skolenes U-landsaksjon. Siden starten har organisasjon støttet utviklingsprosjekt i mer enn 23 land.

Hei Verdens arbeid drives med midler innsamlet i grunnskoler rundt om i Norge. Vi får også støtte fra Norad, støttemedlemmer og gaver fra næringsliv og øvrige støttespillere.

Hentet fra Hei Verden sin nettside: https://www.heiverden.no/multimedia/om-oss-1

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *