SSB spår overskudd av lærere

For første gang beregner Statistisk Sentralbyrå et overskudd av lærere frem mot 2040. Det melder de i den nye LÆRERMOD-rapporten der de spår tilbud og etterspørsel av lærere i fremtiden.

Foto: NTB scanpix

Tekst av Einar Torkelsen

– Rapporten gir en interessant framskriving, men det er vanskelig å spå – spesielt om framtiden. Det er mange faktorer som spiller inn og mye som er vanskelig å forutsi, sier leder ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger Lars Rune Waage.

Nedgang i befolkningsveksten er hovedårsaken til at SSB forventer et overskudd av lærere i fremtiden. Beregningene til SSB viser et overskudd på omtrent 19 000 fra 2025, og 69 000 fra 2040. Det er særlig blant lektorer, faglærere og barnehagelærere at overskuddet er stort. For grunnskolelærere vil et overskudd først være gjeldende fra 2025.

Trenger flere kvalifiserte lærere
– Det er knyttet stor usikkerhet til disse tallene, men et eventuelt overskudd av lærere vil gjøre det enklere å sikre godt kvalifiserte lærere i skolene, sier fylkesleder i Utdanningsforbundet Rogaland Gunn Reidun Tednes-Aaserød.

Gunn Reidun Tednes-Aaserød. Foto: Utdanningsforbundet

I følge Tednes-Aaserød preges skolen i dag av at det er for mange underkvalifiserte lærere. Hun håper et overskudd av lærere i fremtiden bidrar til at elever får tettere oppfølging.

– Vi har all grunn til å være fornøyde dersom et overskudd av lærere realiseres, sier Tednes-Aaserød.

Skolene savner flere lærere
I følge rapporten fra SSB var det allerede i 2020 et overskudd på 3100 lærere.

– Det er viktig å understreke at vi de nærmeste årene har mangel på lærere, og at vi trenger flere søkere til en spennende, lærerik og utfordrende utdanning, sier Waage.

Han peker på at flere skoleledere han prater med opplever lærermangel, og ønsker at det utdannes flere nye lærere.

– Jeg er mer bekymret for hvor mange lærere vi klarer å uteksaminere de neste 5-10 årene, enn SSBs framskrivinger frem mot 2040, sier Waage.

Lars Rune Waage. Foto: Marte Monsen Strandskog

Tøffere kamp om jobbene
Waage mener et stort overskudd av lærere kan bli problematisk. Han peker likevel på at mange kvalifiserte lærere i dag har funnet seg til rette i andre bransjer utenfor skoleverket.

– I framtiden kan det bli mer konkurranse om lærerjobbene. Men det trenger jo ikke å være negativt, sier Waage.

Tednes-Aaserød håper at dagens unge ikke frykter at det i fremtiden blir vanskelig å få jobb som lærer.

– Det er et yrkesvalg jeg tror kommer til å være like trygt i fremtiden, sier hun.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *