Ny smitteveileder for videregående skoler

Etter flere utfordringer med en felles smitteveileder for ungdomsskolen og videregående, kommer det i dag en egen smitteveileder for videregående skoler.

Jåttå videregående skole er en av flere skoler som har hatt utfordringer med smitteveilederen. Tekst: Anna Celine Hanisch. Foto: Fredrik Slabinski

Tekst av: Anna Celine Hanisch

Rektor ved Jåttå videregående skole i Stavanger, Bjørn Olav Lea, mener dette er en viktig endring da den tidligere veilederen ikke har vært streng nok.

–Det er på sin plass at de kommer med en endring av det som i dag finnes. Dagens smitteveileder er grei, men den er ikke god nok, sier Lea.

­Lite streng og tydelig

Det har vært flere utfordringer knyttet til smitteveilederen, blant annet at det har vært uklart for elevene hvilke regler som gjelder hvor.

–Det er jo en viss forskjell mellom de tiltakene vi opplever på skole og jobb, og de vi opplever ellers i hverdagen. Det er derfor blitt lite samsvar mellom de to, sier Lea.

Programfag skaper utfordringer

Det er ikke bare Jåttå som har hatt utfordringer med smitteveilerederen. Rektor ved St. Olav videregående skole, Karl Roar Vigmostad, er enig med Lea og nevner spesielt én utfordring skolen har møtt på.

–Det har vært en utfordring at det står flere forventninger som en videregående skole ikke klarer å oppfylle, for eksempel at alle elevene skal holde seg i hver sin kohort og ha få nærkontakter. På videregående skole har mange elever programfag. Dette er fag som blandes på tvers av alle klasser. Antall nærkontakter blir etter hvert ekstremt høyt, både for elever og lærere, sier Vigmostad.

Joar Loland, fylkesdirektør for opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune, er enig i at programfag skaper utfordringer i forhold til kohorter og nærkontakter.

–Elevene på videregående er ikke delt i like klasser som på en ungdomsskole. De har programfag og blandes derfor mye mer. Vi kan derfor ikke benytte tanken om kohorter, som ligger til grunn for ungdomsskolen, i like stor grad på videregående skole, sier Loland.

Ba om endring

Før nyheten ble annonsert på torsdag, hadde fylkeskommunen i Rogaland et møte med kunnskapsdepartementet der de ba om at det måtte lages en egen smitteveileder for videregående skole. Fylkesdirektøren mener det var viktig, da det er stor forskjell på ungdomsskolen og videregående.

–Vi mener at en videregående skole er såpass forskjellig fra ungdomsskolen, så vi tenker at det er riktig å lage en egen for videregående. Nå er jeg spent på hvordan den nye veilederen blir definert, sier Loland.

Rektoren ved Jåttå videregående skole er, i likhet med fylkesdirektøren, spent på endringen og har spesielt ett ønske for den nye smitteveilederen som kommer i dag.

–Jeg håper den blir mer konkret og litt strengere enn det den har vært frem til nå, sier Lea.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *