Dette er tiltakene for Rogaland i nasjonal transportplan

Regjeringen legger i dag frem Nasjonal transportplan for 2022-2033. Den rekordhøye potten på 1076 milliarder skal brukes til drift, vedlikehold og investeringer. Det tilsvarer mer enn to tredjedeler av et vanlig statsbudsjett.

Foto: Hallvard Nygård/Wikimedia Commons

Tekst av Einar Torkelsen

Slik fordeles potten i transportplanen:

 • 510 milliarder kroner til riksveier
 • 52 milliarder til tilskudd til fylkesveier
 • 393 milliarder kroner til jernbaneformål
 • 33 milliarder kroner til kystforvaltning
 • 80 milliarder kroner til tiltak i byområdene
 • 5 milliarder kroner til lufthavner
 • 3 milliarder kroner til satsinger på tvers av trans-portsektorene, slik som effektiv og miljøvennlig bruk av ny teknologi.
Samferdelsminister Knut Arild Hareide legger fram den nye transportplanen fredag. Foto: Skjermdump

– Rogaland er et fylke som har grunn til å være fornøyde, sier Samferdselsminister Knut Arild Hareide

Dette vet vi om tiltakene for Rogaland:

Byvekstavtaler:

 • 80 milliarder kroner til kollektivtransport, sykkel og gange i de største byene
 • Stavanger er blant de fire store byene som får mest.
 • 13,4 milliarder kroner til Stavanger
 • 5,4 milliarder kroner til delfinansiering av Bussveien
 • 2,6 milliarder kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak i Stavanger
 • 1,7 milliarder kroner til reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud
 • 500 millioner kroner til lavere kollektivpriser på Nord-Jæren
 • 500 millioner til reduksjon av rushtidsavgift på Nord-Jæren
Slik vil den nye byvekstavtalen se ut for Rogaland. Det satses stort på kollektivtransport. Foto: Skjermdump

Haugesund:

 • Haugesund er blant regionene som får 600 millioner kroner til bymiljøpakke

E134:

 • 10,8 milliarder kroner totalt
 • 3,1 milliarder kroner til 13 kilometer lang tunnel fra Røldal til Seljestad
 • 130 millioner til utbedring av vei til Husøy havn på Karmøy

E39:

 • 3,7 milliarder kroner til veistrekning Ålgård-Hove. 2,1 milliarder av disse er finansiert av bompenger. 230 millioner i første seksårsperiode 
 • 19 milliarder kroner til Rogfast. 11 milliarder av disse er bompengefinansiering

Rødsliane i Suldal

 • 896 millioner kroner til ny tunnel og skredsikring på riksvei 13 i Suldal i Rogaland

Eigerøy bru

 • 337 millioner kroner til bygging av ny bro til Eigerøy

Vedlikehold av fylkesveiene:

 • 18 milliarder totalt til vedlikehold av fylkesveier i Norge
 • Rogaland får omtrent 100 millioner kroner årlig de første seks årene og 200 millioner årlig i andre seksårsperiode til vedlikehold av fylkesveier

Kontinentalveien–Sundekrossen

 • 239 millioner til firefeltsvei og nye kryss.

Jærbanen:

 • 278 millioner skal sikre flere avganger i timen mellom Stavanger og Ganddal
 • 237 millioner til flere avganger i timen mellom Stavanger og Skeiene stasjon.

Saken oppdateres.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *