Rekordmange studenter tatt i juks 

Antall studenter som har blitt utestengt fra norske universiteter og høyskoler har økt etter pandemien.
Foto: Sunniva S. Møllerløkken

Under pandemien er det blitt registret rekordhøye tall på antall studenter som er utestengt fra norske universiteter og høgskoler

Av: Sunniva S. Møllerløkken 

Rust, register for utestengte studenter, viser at 407 studenter har pågående saker. Dette er det høyeste tallet hentet ut siden registeret ble etablert i 2014. Ifølge tall fra Khrono er det i dag 15 studenter utestengt fra Universitet i Stavanger .

Tuva Tondem Lund, leder av Norsk studentorganisasjon, er usikker på hva som gjør at tallene har blitt så høye som de er nå.

– For det første så er det vanskelig å si om disse tallene er såpass høye fordi flere studenter faktisk jukser, eller om systemene har bare blitt bedre til å fange de opp, sier Lund. 

Lund mener at den økende statistikken også kan ha kommet av misforståelser. Pandemien har gjort at flere fag har endret eksamensform opp til flere ganger.

– Jeg tror ikke at studenter ønsker å jukse. Ingen studenter har nok lyst til det. Dette er jo svært alvorlig, fortsetter Lund. 

Hun legger også til at de som faktisk jukser bør bli tatt og at de ødelegger for resten av studentene.

-Det å jukse på oppgaver eller eksamen gjør at karakterene for alle på en måte blir ugyldige, for hvis noen jukser tar man ikke eksamen på like vilkår, sier Lund.

Hun mener studentene må ta ansvar for å lese seg opp på reglementet, men peker likevel på at dette kan ha noe med opplæring fra institusjonene å gjøre.

-Institusjonen kan ha hatt for dårlig opplæring i hvilke regler som faktisk gjelder, de har også et ansvar her. Det har vært ekstra viktig under pandemien der eksamen og undervisning har vært i endring, sier Lund.

Agnethe Sidselrud, avdelingsdirektør for jus og informasjonssikkerhet i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, informerer om at sekretariatet for Felles klagenemd i lengre tid har sett en økning av antall klagesaker. Hun understreker at det er de digitaliserte eksamens-verktøyene som gjør at det har blitt lettere å fange de opp.

-Det at flere blir tatt er ikke ensbetydende med at flere jukser, mener Sidselrud.

Sidselrud mener økningen som har vært de to siste årene av antall studenter som jukser, har en klar sammenheng med pandemien da hjemmeeksamen har vært den primære eksamensformen.

-Det har blitt lettere å jukse, sier hun.

Videre sier Sidselrud av viktigheten av korrekt kildebruken allerede er understreket godt ved Universiteter og Høgskoler. Hun sier det er studentens ansvar å lese seg opp på reglementet og at det er viktig at studentene tar dette på ansvaret på alvor. Hun mener likevel at ansvaret til en viss grad er fordelt.

– Det er lærestedene og studentene som har ansvar for at retningslinjene er tydelig formidlet og at de overholdes, avslutter Sidselrud.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *