Bane Nor saksøkes av 150 bønder

150 bønder langs Sørlandsbanen går sammen og saksøker Bane Nor. De siste ti årene har det blitt registret 92 dyre-påkjørsler på Sørlandsbanen av Bane Nor. Dyra skal lettere ha kommet seg ut på toglinjene grunnet dårlige gjerder langs Sørlandsbanen, melder NRK.

Bane Nor og grunneierne langs banen skal møtes i retten i september for å avklare hvem som er ansvarlig for gjerdene rundt togstrekningen.