Silvia viser solidaritet med samene: – Vi har mye å lære av dem

STØTTEMARKERING: Utenfor rådhuset i Sandnes ble det holdt en støttemarkering for samene.

Av Philip Evensen

Samene har den siste tiden aksjonert for at vindturbinene på Fosenhalvøya i Trøndelag skal fjernes. – En viktig sak, sier Silvia Kriz som viste sin støtte i Sandnes.

Silvia Kriz fra «besteforeldrenes klimaaksjon» var en av dem som møtte opp utenfor rådhuset i Sandnes for å vise solidaritet med samene i kampen mot vindkraft på Fosen.

– Vi i besteforeldrenes klimaaksjon ønsker å støtte urfolks rettigheter til å ivareta kulturen sin, men også fordi vi tenker at når Høyesterett har avgitt en dom så er staten pliktet til å følge den, sier Silvia Kriz.

Hun sier at urfolkene har mye kunnskap om å ivareta naturen på en bærekraftig måte. Derfor har vi mye å lære av dem.

– Samene har ivaretatt både regnstammen og balansen i villmarken og fjell i flere århundre. Det at vi kommer med kortsiktige økonomiske hensikter har vi ikke rett til, sier hun.

VISER SOLIDARITET: Kriz synes det er viktig å vise solidaritet med samene.

Sender ut signaler

Arrangør Alexander Hole forteller at Fosen-saken er en viktig sak for samene, men også for demokratiet.

– Denne saken betyr ganske mye for meg. Jeg tenker at hvis Regjeringen kan dure på som de vil så sender det signaler om at befolkningen også kan gjøre det. Det på tide at Regjeringen tar grep og spiller på lag med befolkningen, sier Alexander Hole.

Han sier at det er viktig at vi tar vare på urbefolkningen i Norge.

Vi har bare en urbefolkning her i Norge. Da må vi ta vare på den.

Han sier at han er fornøyd med hvordan markeringen ble.

– Det ble en kjempefin dag. Det er fint å ha en markering og få si ifra om at det er nok, sier han.

POLITISK SAK: Alexander Hole forteller at grunnen til at det ble holdt en markering utenfor rådhuset i Sandnes er at Fosen-saken må løses politisk. – Jeg tror at vi bidrar til noe positivt, sier Hole.