Bekymret over sykepleiernes fremtid

Tvilende: Foretakstillitsvalgt i norsk sykepleier forbund, Gunn Elin Rossland
Foto: Lovise Pedersen

På Stavanger Universitetssykehus er det allerede mangel på ansatte. Det vekker bekymring, i det sykehuset snart skal driftes på to forskjellige lokasjoner – uten økonomiske midler til å ansette flere sykepleiere.

Av: Lovise Pedersen, Eivind Lagmannsveen

– Allerede nå bruker de mye overtids- og merarbeidtimer, så det betyr at det ikke er nok folk. Det viser ganske tydelig at det trengs flere ansatte, skal man gjøre den samme jobben som man gjør i dag, sier Gunn Elin Rossland, foretakstillitsvalgt i norsk sykepleierforbund.

I forbindelse med universitetssykehusets flytting fra Våland til Ullandhaug, utrykker Rossland bekymring for sykepleierne. Hun mener at dette vil kreve mye av de ansatte, i det som allerede er en utfordrende arbeidshverdag.

– Å drive sykehuset på to plasser vil ikke bare koste mer i kroner og øre, det vil også koste mer for de ansatte, sier Rossland.

Mangler økonomiske midler

Høyt sykefravær, få ansatte og et betydelig arbeidspress gjør at flyttingen av sykehusdriften kommer ubeleilig for mange. I tillegg gjør de begrensede økonomiske rammefaktorene det utfordrende med ytterligere rekruttering.

– Vi har ikke mulighet til å øke antall ansatte slik sykehusets økonomiske utsikter ser ut i dag. Fremover vet vi at det blir krevende å få tak i nok helsepersonell, sier fagdirektør Erna Harboe.

Fagdirektøren er klar på at gode forberedelser i planleggingsfasen er nøkkelen for å optimalisere sykepleiernes hverdag.

– Vi er helt avhengige av at vi planlegger godt sånn at medarbeide ikke bruker tid på å dele opp tid mellom Våland og Ullandhaug. De fleste skal jobbe enten på Våland eller Ullandhaug, sier fagdirektør Erna Harboe.

Håper det beste
Til tross for bekymringen rundt slitasjen flyttingen vil medføre på de ansatte, velger Rossland å se optimistisk på fremtiden.

– Jeg håper de beste spådommene skal slå til, og at det kommer til å gå veldig bra, sier Rossland.

Det nye universitetssykehuset er planlagt å stå ferdig i 2024, hvor den todelte driften skal fortsette mellom Ullandhaug og Våland.