Røykutvikling i Sandnes

Av Kristin Molvær

Røykutvikling frå ein einebustad i Furenesveien, Sandnes. Nødetatar er på veg, meld politiet i Sør-Vest på Twitter.