Brøytebil velta i straumleidning

Av June Erdalsdal Kolstad

Ein brøytebil velta i går kveld i ein straumleidning i Sandnes. Sør-Vest Politidistrikt opplyse at det ikkje er meldt om nokon personskadar i forbinding med ulykka, men at vegen vil vere stengt ein stund framover i forbinding med bergingsarbeidet. Årsaka til velten skal vere at brøytebilen foretok ein unnamanøver.

Fylkesveg 4476 blei stengt i ein periode. Ingen personar blei skadde i velten.

(NRK)