Unge bruker ikke kondom – Det er litt kleint

Onsdag kom en rapport fra FHI som forteller at antall meldte tilfeller av klamyida og gonoré økte betydelig i siste halvdel av 2022. Studenter ved Uis forteller at det egentlig bare har blitt sånn at ingen bruker kondom. 

På campusene til Uis kan studenter teste seg for klamyida og gonoré, og ta med seg gratis kondomer. Foto: Lovise Pedersen

Av Lovise Pedersen og Elise Engen Vik

– Man har gjerne ikke lyst å være den som presser på, og det er ikke alltid en har det med seg heller, sier student Ingvil Damås (22).

Tabubelagt

Rapporten til FHI viser en sterk økning av klamydia og gonoré i 2022. Flertallet av de meldte tilfellene var blant kvinner og nesten alle fylker, også i Rogaland. Da vi snakket med studenter på Uis i dag om årsaken til lav kondombruk fortalte de at det er diggere uten, det oppleves som teit å bruke kondom, og at det egentlig ikke er et alternativ lengre. Flere av studentene fortalte også at det er kleint å spørre om å bruke kondom.

– Det har egentlig bare blitt sånn at nesten ingen gjør det, spesielt i Norge. Man tenker gjerne ikke så mye over det, men man burde absolutt gjøre det, sier Adrian Gjengstø (25).

Samskipnaden på Uis forteller at noen av deres tiltak har vært å sette ut gratis kondomer og tilby gratis selvtesting. På flere toaletter på de ulike campusene kan studenter finne gratis kondomer og selvtester for både klamydia og gonoré, dette forteller helsesykepleier, Kari Haugen. Studentene vi snakket med var enig i at dette er gode tiltak, men sier det trolig ikke er nok for å endre trenden på landsbasis.

Nasjonale tiltak

Studentene fra Uis tror det må en informasjon- og holdningskampanje til for å få unge til å bruke kondom. Helsedirektoratet sier de har satt i gang nasjonale tiltak for å oppfordre unge til å bruke kondom, og snu denne trenden. Kondom kampanjen skal rettes mot ungdom og unge voksne mellom 18 og 29 år på sosiale medier, skriver Helsedirektoratet i en e-post til Utsnitt.

– Kampanjen er en del av flere tiltak som helsemyndighetene har satt i gang. Alle landets kommuner har fått brev med råd og anbefalinger knyttet til gonoreutbruddet blant unge. Det samme har fastlegene, jordmødre og helsesykepleiere i hele Norge, skriver Senior kommunikasjonsrådgiver i helsedirektoratet Thomas Berg.

En direkte oppfordring fra helsedirektoratet. Foto: Helsedirektoratet

Kampanjene kan finnes på sosiale medier som for eksempel snapchat. Foto: Helsedirektoratet.