Den internasjonale straffedomstolen utsteder arrestordre på Vladimir Putin

Av Kasper Sørli

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) anklager Russlands president Vladimir Putin for å være ansvarlig for krigsforbrytelser begått i Ukraina. Russiske myndigheter avviser anklagene.

Arrestordren blir i stor grad symbolsk ettersom Russland ikke anerkjenner ICCs jurisdiksjon.

(NTB)