Tallene øker: Flere menn til krisesenter enn noen gang

Fjoråret hadde en nedgang i antall kvinner som besøkte krisesentrene etter vold i nær – relasjoner. 2022 ble det også oppdaget en økning i antall menn.

Åpent for alle: Krisesenteret i Stavanger er tilgjengelig for dem med behov for hjelp. FOTO: Caroline Fjellestad

Av: Caroline Fjellestad

–  Fokuset på vold har blitt større i samfunnet, og vi merker at det er flere, spesielt menn som tør å prate om, og be om hjelp, sier saksbehandler Gabriela Tuftedal.

Hun nevner en rekke kampanjer og tiltak kommunen har satt i gang for å skape bevissthet, og å starte tidlig forebygging av vold i nære relasjoner. Blant disse tiltakene vil kommunen øke tilbudene til voldsutsatte, og i tillegg til å øke kunnskapen om vold i samfunnet fra tidlig alder hos barn. Tuftedal sier de har sett resultater, og en økning i antall mennesker som henvender seg til krisesentrene på grunn av tiltakene.

– En større andel av dem som kommer til krisesentrene er kvinner, eller familier med barn, men menn får akkurat de samme tilbudene, sier Tuftedal, og nevner en ny film kommunen har planer om å lansere i de kommende dagene.

Filmen handler om de ulike formene for vold som oppstår i samfunnet, enten det er psykisk, – fysisk, – seksuell, – eller økonomisk vold. Målet med filmen er at folk skal få en relasjon til temaet, slik at flere som utsettes for det, har nok kunnskap til å si ifra tidlig. Filmen skal vises for alle målgrupper helt fra grunnskolen og oppover.

Statistikk: Tabellen viser antall kvinner, menn og andre som benyttet seg av krisesenteret i 2022: FOTO: Krisesenteret

– Stavanger er den kommunen som har fått inn flest menn til nå, sier medarbeider Ine Lea ved Krisesenteret i Stavanger.

Hun nevner en plan om et voksenvern, med fokus på beskyttelse for voldsutsatte voksne i samfunnet. Tiltakene skal være med på å normalisere å si ifra, og å be om hjelp. Tallene de har fått inn til nå, viser en økning i antall menn som har brukt tjenesten.

Stavanger kommune er til nå den byen med høyest antall menn som benytter seg av krisesenteret. FOTO: Caroline Fjellestad

– Etter pandemien ble voldstypene mer alvorlige, sier Lea.

Hun påpeker at kommunens handlingsplan videre vil være å skape bevissthet, og å spre kunnskapen fra så ung alder som mulig, slik at det å si ifra blir mer vanlig for både menn, kvinner, og barn.