Alkoholkultur

Dagens studentmiljø er i stor grad preget av alkohol og uteliv, noe som på flere plan kan være problematisk. Åsil Ragnes Hettervik er en av studentene som tyr til alkohol i sosiale anledninger, men med et ønske om å gjøre små endringer i hverdagen.

Av Marie Skikstein og Johanna Sveinall