Drivstoff som brukes i Forsvaret, kan fremkalle kreft

Drivstofftypene F-34 og F-35, som brukes i hele Forsvaret, har fått ny helsefare-klassifisering som kreftfremkallende.

I et dokument som Forsvarets forum har fått innsyn i, kommer det fram at Forsvaret har igangsatt tiltak og dannet en arbeidsgruppe for å sikre en forsvarlig drivstofftjeneste.

F-34 brukes i kjøretøyer og primuser i Forsvaret, mens F-35 er flydrivstoff.

– Det er ikke funnet at det er registrert krefttilfeller i Forsvarets register over yrkessykdommer som har årsak i arbeid med drivstoff, sier stabssersjant Aleksander Engborg Hage til Forsvarets forum.

Nå er Forsvaret i gang med egne risikovurderinger, og arbeidsgruppa skal se nærmere på om drivstofftypene skal byttes ut med noe annet.

Der det ikke er mulig å bytte ut kreftfremkallende kjemikalier, må man behandle kjemikaliene i et lukket system og sørge for at eksponeringen blir så lav som mulig, står det i dokumenter som avisen har fått innsyn i.

– Forsvaret tar disse funnene på største alvor, og det er viktig for oss å kunne tilby et godt og trygt arbeidsmiljø for våre soldater og ansatte, sier Hage.

(NTB)